Informasjon

Patent duktus arteriosus

Årsak

Det fødes nesten 600 barn med medfødte hjertefeil hvert år i Norge. Bare hos en liten del av disse kan en med sikkerhet si hva som forårsaker hjertefeilene.

Årsaken til patent duktus arteriosus er ikke kjent. For tidlig fødsel øker risikoen, og komplikasjoner som fører til oksygenmangel under fødselen øker også risikoen. Infeksjoner med røde hunder i svangerskapet er også kjent å medføre økt risiko for åpen duktus arteriosus. 

Forrige side Neste side