Informasjon

Patent ductus arteriosus

Temaside om Korona

Prognose

Prognosen er god. Omtrent alle barn født med persisterende ductus arteriosus uten andre hjertefeil, har normale leveutsikter. Det er svært lite komplikasjoner forbundet med kateterbehandling eller operasjon. 

Forrige side Neste side