Informasjon

Septumdefekter hos barn

Hvordan virker hjertet?

Hjertet

Hjerte - innvending
Hjertet - innvendig

Hjertet er en muskel som fungerer som en pumpe som forsyner hele kroppen med blod. Hjertet er delt i 4 hulrom eller "kammer". Vi har to forkammer og to hjertekammer, ett av hver på høyre side og ett av hver på venstre side. Fra forkamrene pumpes blod inn i hjertekammerne. Det er hjertekammerne som har hovedkraften og pumper blodet ut i kroppen (venstre side) eller ut i lungekretsløpet (høyre side). Mellom forkamrene og hjertekamrene er det ventiler eller klaffer. Disse fungerer normalt på den måten at de bare slipper blodet gjennom i én retning og hindrer blod i å renne tilbake der det kom fra.

Kretsløpet

Blodets kretsløp gjennom kroppen er en evig runddans. Vi kan starte i hjertets høyre side. Derfra går blodet til lungene og tilføres oksygen. Det oksygenrike blodet har en frisk rødfarge. Fra lungene strømmer blodet tilbake til hjertets venstre side. Dette er den kraftigste delen av hjertemuskelen, som pumper blodet via pulsårene (arteriene) til kroppens vev og organer. Arteriene er en fellesbetegnelse på de blodårer som frakter oksygenrikt blod ut i kroppen. Etter hvert som oksygenet brukes opp, blir blodet mørkere. Det mørke, blåaktige blodet fraktes så tilbake til hjertets høyre side via venene, og da er vi tilbake til startstedet hvor runddansen fortsetter.

Forrige side Neste side