Informasjon

Septumdefekter hos barn

Årsaker til medfødt hjertefeil

Det fødes nesten 500 barn med medfødte hjertefeil hvert år i Norge. I de aller fleste tilfellene er årsaken ukjent, men hos en liten andel kan en identifisere en mulig utløsende årsak.

Enkelte sykdommer i arveanleggene (genetiske sykdommer) er knyttet til hjertefeil. Den vanligste er Downs syndrom. Halvparten av barn med Downs syndrom har hjertefeil.

Det virker også som om arv kan spille inn. Dersom foreldre eller søsken har hjertefeil, er risikoen for å få barn med hjertefeil økt.

Det finnes også miljø/utvendige faktorer som kan forårsake hjertefeil. De vanligste er enkelte virus og noen legemiddel. Mødre som får røde hunder i første del av svangerskapet, har økt risiko for å føde barn med hjertefeil.

En del legemidler kan gi økt risiko for utvikling av hjertefeil hvis de blir tatt i første tredjedel av svangerskapet. Bruk av alkohol under svangerskapet øker risikoen for hjertefeil. Bruk av kokain under svangerskapet øker også risikoen for at barnet kan fødes med misdannelser i hjertet.

En del kroniske sykdommer hos mor gir økt risiko for hjertefeil hos barnet. Dette gjelder bl.a. diabetes . Risikoen hos gravide med diabetes kan reduseres, og den er ubetydelig dersom blodsukkeret er godt regulert før og under svangerskapet.

Animasjon om medfødt hjertefeil
Forrige side Neste side