Informasjon

Septumdefekter hos barn

Behandling

Atrieseptumdefekt (ASD)

De fleste ASD behøver ingen behandling, defekten lukker seg selv. Ved større defekter er kirurgisk behandling vanligvis nødvendig.

Det beste tidspunktet for operasjon synes å være i 3-4 års alder. De fleste pasientene kan nå behandles via et kateter (rør) som føres inn via en blodåre og opp til hjertet. Ved hjelp av dette kateteret kan man tette hullet i skilleveggen med en plugg. Dersom kateterbehandling ikke kan gjennomføres, gjøres vanlig åpen operasjon. Begge inngrepene er svært trygge med lite komplikasjoner. 

De første 6 mnd etter operasjon og kateterbehandling kan det være nødvendig med antibiotikabehandling i forbindelse med omfattende tannlegebehandling, for å forhindre spredning av bakterier til hjertet (endokardittprofylakse). Senere i livet er det ikke behov for slik behandling.

Ventrikkelseptumdefekt

Omtrent 80% av VSD oppdaget før 1 mnd alder vil lukkes av seg selv. Små defekter/hull behøver sjelden kirurgi og følges med regelmessige kontroller. Sjansen for spontan lukking avtar med økende alder. For større defekter anbefales som regel kirurgisk behandling.

Operasjon er aktuelt ved tegn på hjertesvikt og i de tilfeller der feilen også medfører klaffefeil. Avhengig av hvilken type septumdefekt som foreligger, gjøres enten åpen hjertekirurgi eller kateterbehandling.

Forrige side Neste side