Informasjon

Septumdefekter hos barn

Prognose

De aller fleste barn med septumdefekt har tilnærmet normale leveutsikter. Mange septumdefekter blir bra av seg selv. I noen tilfeller er operasjon nødvendig, men også for disse barna er utsiktene til et normalt liv gode.

Forrige side Neste side