Informasjon

Cushings syndrom

Cushings syndrom er en sykdom som skyldes overproduksjon av hormonet kortisol, og som fører til omfattende endringer i kroppen. Symptomene er varierte, men økt matlyst, såkalt måneansikt, økt hårvekst, og blåflekker er mulige symptomer.

Hva er Cushings syndrom?

Cushings syndrom er en sykdom som skyldes forhøyet nivå av hormonet kortisol, som er et steroidhormon (glukokortikoid) som normalt dannes i binyrene. I tillegg kan det være økt produksjon av mannlige kjønnshormon (androgener). Betegnelsen syndrom innebærer at det kan foreligge et mangfold av symptomer og tegn.

Binyre

Cushings syndrom er en uvanlig tilstand. Kvinner er noe mer utsatt for Cushings syndrom enn menn. Antall nye tilfeller per år (insidens) er rapportert å være cirka 0,2-5,0 tilfeller per million innbyggere. Til sammen finnes det cirka 50 personer per en million innbyggere (prevalens) som lever med denne sykdommen. 

Neste side