Informasjon

Diabetes hos barn

I Norge får ca. 32 av 100 000 barn under 15 år diabetes hvert år. De fleste nye tilfellene oppstår hos barn i 8-12 års alderen.

Temaside om Korona

Hva er diabetes hos barn?

Galleblære og bukspyttkjertel
Galleblære og bukspyttkjertel

Det blodsukkerregulerende hormonet insulin produseres i bukspyttkjertelen (pankreas).

Diabetes er en sykdom i bukspyttkjertelen (pankreas) som fører til manglende utskillelse av hormonet insulin, og derved forstyrrelser i omsetningen av sukker i kroppen. Over 90 prosent av barn med diabetes mellitus har den insulinavhengige formen (type 1).

Sukkeromsetningen ved diabetes

Etter at sukkeret (glukose) er tatt opp i tarmen, fraktes det gjennom blodet til kroppens celler. For at cellene skal kunne ta opp sukkeret fra blodet, kreves hormonet insulin. Hos barn med diabetes er den delen av bukspyttkjertelen som produserer insulin, satt helt eller delvis ut av funksjon. Det oppstår da en mangel på insulin, og følgelig sviktende opptak av sukker i cellene. Sukkeret hoper seg opp i blodet, og blodsukkeret blir forhøyet (hyperglykemi). Når cellene ikke får tilgang på sukker, må de benytte seg av andre næringsstoffer. Dette går ut over omsetningen av fettstoff og protein i kroppen.

Type 1- og type 2-diabetes

I grove trekk kan vi skille mellom to typer diabetes. Den ene typen er kjennetegnet ved at produksjonen av insulin i bukspyttkjertelen er for liten, eller helt fraværende. Kroppen reagerer normalt på insulinet når det tilføres utenfra, men bukspyttkjertelen klarer altså ikke å produsere dette selv. Denne typen diabetes kalles type 1 eller insulinavhengig diabetes, og det er den vanlige formen hos barn.

En annen form for diabetes er kjennetegnet av at kroppens celler ikke reagerer på insulinet som er tilstede, og at det i tillegg ofte er for liten produksjon av insulin. Dette kalles type 2 eller aldersdiabetes, og tilstanden skyldes i de fleste tilfeller overvekt. Denne typen kan unntaksvis forekomme hos barn, og den kalles da MODY (Maturity Onset Diabetes in the Young).

Forekomst

I Norge får cirka 38 av 100.000 barn i aldersgruppen 0-14 år diabetes hvert år. Blant barn under 15 år har cirka 1 barn av 1000 diabetes. Sykdommen kan starte i alle aldre, men det er sjelden i første leveåret. Vi finner flest nyoppståtte tilfeller av diabetes i 8-12 års alderen.

Neste side