Informasjon

Mannlig hypogonadisme

Mannlig hypogonadisme skyldes nedsatt produksjon av kjønnshormonet testosteron. Det kan skyldes svikt i reguleringen i hjernen eller produksjonen i testiklene.

Hva er gonader?

Testikkel
Testikkel

Gonader er et latinsk ord for kjønnskjertel. Hos menn vil det si testiklene og hos kvinner er det eggstokkene. Hos menn er testiklene hovedorganet for produksjon av det mannlige kjønnshormonet testosteron. Dette hormonet har mange funksjoner og stimulerer for eksempel til:

  • Skjeggvekst
  • Fremvekst av mannlige kjønnsorgan
  • Seksuallyst og ereksjon
  • Oppbygging av muskelmasse og sterkere skjelettstruktur
  • Kroppsbehåring

Testosteron er ansvarlig for utviklingen av de maskuline trekk som skiller menn fra kvinner. Man skulle da kunne tenke seg at dersom det var lite produksjon av testosteron, så lå feilen i testiklene. Så enkelt er det ikke. Testiklene er nemlig underlagt en streng regulering via andre hormoner. De to viktigste er folikkel stimulerende hormon (FSH) og luteiniserende hormon (LH). Begge disse produseres i hjernevedhenget (hypofysen). Store mengder av disse hormonene vil gi en høy produksjon av testosteron. Lave testosteronverdier kan således ha flere årsaker.

Hva er hypogonadisme?

Hypogonadisme er en sjelden tilstand der man har for lite testosteron i blodet. Årsakene deles inn i to:

Primær, der testosteronnivået er lavt og FSH/LH-verdiene er forhøyet. Feilen sitter i testiklene. Hypofysen sender ut mye FSH/LH for å prøve å øke produksjonen i testiklene, men siden disse ikke er friske, får man ingen respons. Årsakene kan være virusinfeksjon, strålebehandling, nyresvikt, ytre skader, immunologiske eller medfødte skader.

Sekundær, der testosteronnivået er lavt og FSH/LH-verdiene er normale eller lave. Denne formen skyldes en svikt i hypofysen, slik at testiklene ikke blir stimulert nok til produksjon av testosteron. Årsakene kan være doping, anoreksi, infeksjoner, svulster, feilernæring eller kronisk sykdom. Fedme kan også føre til hypogonadisme.

Begge disse formene gir de samme symptomer og tegn, selv om årsaken er forskjellig.

Symptomer og tegn

Symptomene avhenger av når i livet tilstanden oppstår. Dersom man blir født med tilstanden, vil det kunne medføre at man utvikler seg saktere enn forventet. Normal pubertet med utvikling av mannlige trekk vil utebli. Man vil også miste fruktbarheten. Typisk får gutten ingen kroppsbehåring, ikke skjegg, penis forblir liten, små testikler, brystutvikling, høy tonehøyde på stemme. Ungdommen/mannen vil ikke bli fruktbar, infertil. Uten behandling utvikles evnukoide kroppsproporsjoner, det vil si lange bein og armer.

Dersom du utvikler tilstanden etter puberteten, vil du få andre symptomer. Tidlige tegn er nedsatt seksualdrift (libido), tap av ereksjonsevne. Andre symptomer er tap av kroppsbehåring, brystutvikling, bukfedme. Også allmennsymptomer som hodepine, tretthet, hetetokter, svettetendens, tap av initiativ, nedsatt fysisk kapasitet og arbeidskapasitet, depresjonsfølelse, irritabel, dårlig humør, konsentrasjonsvansker, nedsatt hukommelse, søvnforstyrrelser, økt mengde kroppsfett, infertilitet.

Diagnostikk

Diagnosen kan stilles etter måling av hormonene testosteron, FSH og LH. Dersom legen finner verdier forenlig med primær- eller sekundær hypogonadisme, vil du bli henvist til en spesialist på området.

Behandling

Behandlingen går ut på å tilføre de hormonene som det finnes for lite av. Det vil som regel bedre tilstanden, og de fleste symptomene vil da forsvinne. Testosteron kan gis både som injeksjon, som depotplaster og som gel. Behandling med gel og plaster gir et mer stabilt testosteronnivå i kroppen over tid.

Behandlingens mål er å normalisere de testosteronavhengige funksjoner i kroppen. Det kan gi "tykkere" blod, det vil si flere røde blodlegemer. Det kan gi hudreaksjoner. Testiklene blir mindre, og det kan bidra til nedsatt befruktningsevne. Det er uavklart om testosteronbehandling øker risikoen for prostatakreft. Disse bivirkningene tilsier at du bør kontrolleres jevnlig (årlig), dersom du står fast på testosteron.

Testosterontilskudd har liten betydning for ereksjonen og har ingen plass i behandlingen av menn med erektil dysfunksjon dersom det ikke er påvist testosteronmangel og andre mangelsymptomer.

Prognose

Menn med varige årsaker til hypogonadisme - genetiske feil, skader på testiklene, skader på hypofysen - trenger livslang behandling. Menn med forbigående hypogonadisme som følge av annen sykdom eller medisinbruk vil ofte bli bra igjen når den underliggende sykdommen er gått tilbake eller man stanser medisinbruken som fører til lavt testosteron, for eksempel kortison.

Et markert vekttap hos menn med fedme, for eksempel etter fedmeoperasjon, kan føre til at de gjenvinner normal testikkelfunksjon.

Vil du vite mer?