Informasjon

Mannlig hypogonadisme

Hva er hypogonadisme?

Hypogonadisme er en sjelden tilstand der man har for lite testosteron i blodet. Årsakene deles inn i to, eventuelt tre grupper:

Primær, der testosteronnivået er lavt og FSH/LH-verdiene er forhøyet. Feilen sitter i testiklene. Hypofysen sender ut mye FSH/LH for å prøve å øke produksjonen i testiklene, men ved sykdom i testiklene får man for liten eller ingen respons. Årsakene kan være virusinfeksjon, strålebehandling, nyresvikt, ytre skader, immunologiske eller medfødte tilstander. Et eksempel på en medfødt tilstand er Klinefelters syndrom, som også er den hyppigste formen av primær hypogonadisme. 

Sekundær, der testosteronnivået er lavt og FSH/LH-verdiene er normale eller lave. Denne formen skyldes en svikt i hypofysen, slik at testiklene ikke blir stimulert nok til produksjon av testosteron. Årsakene kan være infeksjoner, svulster, kirurgisk behandling eller strålebehandling i hjernen, ev. bivirkning av medisiner - eksempelvis opioider, steroider og nevroleptika

Blandingsformer er også vanlig. Det betyr at det kan være påvirkninger eller endret funksjon både i hjerne og testikler som fører til nedsatt produksjon av mannlig kjønnshormon. Vanlige årsaker er høy alder, overvekt, diabetes, dopinganoreksi

Begge disse formene gir de samme symptomer og tegn, selv om årsakene er forskjellige.

Forrige side Neste side