Informasjon

Mannlig hypogonadisme

Behandling

Behandlingen går ut på å tilføre de hormonene som det finnes for lite av. Det vil som regel bedre tilstanden, og de fleste symptomene vil da forsvinne. Testosteron kan gis både som injeksjon eller som hud-gel. Behandling med gel gir et mer stabilt testosteronnivå i kroppen over tid, men krever daglig påføring. Injeksjoner (sprøyter) gis med 10-14 ukers mellomrom. 

Behandlingens mål er å normalisere de testosteronavhengige funksjoner i kroppen. Det kan gi "tykkere" blod, det vil si flere røde blodlegemer, og økt risiko for blodlevring. Det kan gi hudreaksjoner, og økt risiko for nyrestein. Det er uavklart om testosteronbehandling øker risikoen for prostatakreft, men det skal absolutt ikke gis til personer som allerede har prostatakreft. Det er holdepunkter for at tilførsel av ekstra testosteron til eldre menn kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom. Disse bivirkningene tilsier at du bør kontrolleres jevnlig (årlig), dersom du står fast på testosteron.

Testosterontilskudd har liten betydning for ereksjonen og har ingen plass i behandlingen av menn med erektil dysfunksjon dersom det ikke er påvist testosteronmangel og andre mangelsymptomer.

Forrige side Neste side