Informasjon

Overvekt hos barn

Det finnes flere definisjoner av overvekt hos barn, men norske retningslinjer angir nå hvilke inndelinger som skal brukes hos norske barn.

Temaside om Korona

Hva er overvekt hos barn?

Normalområdet for kroppsmasseindeks (KMI eller BMI) hos barn varierer med alder og kjønn. Hos barn innføres nå begrepet iso-KMI, det vil si at beregnet KMI angis i forhold til hva verdien tilsvarer hos voksne. Definisjoner for normalvekt og overvekt blir da følgende:

  • Normalvekt: KMI lavere enn iso-KMI 25
  • Overvekt: KMI høyere eller lik iso-KMI 25
  • Fedme: KMI høyere eller lik iso-KMI 30
  • Alvorlig fedme: KMI høyere eller lik iso-KMI 35

Her kan du beregne KMI og iso-KMI:

Og her er vekstkurver for barn:

Før var overvekt hos barn et sjeldent fenomen. Nå er overvekt hos barn et av de mest utbredte problemene i helsevesenet i "velutviklede" land. I USA er ett av tre barn regnet som overvektig, 16 prosent er i gruppen fedme, og problemet er økende.

I Norge oppgir Helsedirektoratet at: 

  • gjennomsnittsvekten for en 9 åring har økt med over 3 kg fra 1975 til 2000, tilsvarende er også vist for 15 år gamle gutter.
  • blant 9 år gamle jenter var 14,7 prosent overvektige og 4,7 prosent hadde fedme. Tilsvarende for 9 år gamle gutter 12,8 prosent og 2,8 prosent.
  • blant 15 år gamle jenter var 11,6 prosent overvektige og 1,3 prosent hadde fedme. Tilsvarende for gutter 9,2 prosent og 4,4 prosent.

Nedenstående råd gjelder for barn over 2-3 år. I risikofamilier, med overvektige foreldre eller søsken, eller ved dårlige sosiale forhold, bør man starte tidligere med å informere og legge til rette for gode kostvaner. 

Neste side