Informasjon

Overvekt hos barn

Det finnes flere definisjoner av overvekt hos barn, men norske retningslinjer angir nå hvilke inndelinger som skal brukes hos norske barn.

Hva er overvekt hos barn?

Normalområdet for kroppsmasseindeks (KMI eller BMI) hos barn varierer med alder og kjønn. Hos barn er begrepet iso-KMI innført, det vil si at beregnet KMI angis i forhold til hva verdien tilsvarer hos voksne. Definisjoner for normalvekt og overvekt blir da følgende:

 • Normalvekt: KMI lavere enn iso-KMI 25
 • Overvekt: KMI høyere eller lik iso-KMI 25
 • Fedme: KMI høyere eller lik iso-KMI 30
 • Alvorlig fedme: KMI høyere eller lik iso-KMI 35

Her kan du beregne KMI og iso-KMI:

Og her er vekstkurver for barn:

Før var overvekt hos barn et sjeldent fenomen. Nå er overvekt hos barn et av de mest utbredte problemene i helsevesenet i "velutviklede" land. I USA er ett av tre barn regnet som overvektig, 16 prosent er i gruppen fedme, og problemet er økende.

Norske tall fra Folkehelseinstituttet, 2019:

 • Samlet for alle aldersgrupper har andelen barn med overvekt og fedme vært stabil i perioden 2005-2018
 • Andelen 8- og 9-åringer med overvekt og fedme har vært stabil på ca. 20 prosent både for gutter og jenter i perioden 2005-2018. Andelen med fedme har også vært stabil mellom 2-6 prosent prosent i samme periode.
 • Andelen 15 år gamle jenter med overvekt og fedme økte fra fra ca. 16 prosent i 2005 til ca. 21 prosent i 2018. Andelen jenter med fedme ble i samme periode mer enn doblet fra ca. 2 prosent til ca. 5 prosent.
 • Andelen gutter med overvekt og fedme har vært relativt stabil på ca. 11-13 prosent i perioden 2005-2018. Andelen gutter med fedme ble i samme periode redusert fra ca. 4 prosent til ca. 2 prosent.

I Norge oppgir Helsedirektoratet følgende tall for perioden 1975 til 2000: 

 • Gjennomsnittsvekten for en 9 åring har økt med over 3 kg, tilsvarende er også vist for 15 år gamle gutter.
 • Blant 9 år gamle jenter var 15 prosent overvektige og 5 prosent hadde fedme. Tilsvarende for 9 år gamle gutter 13 prosent og 3 prosent.
 • Blant 15 år gamle jenter var 12 prosent overvektige og vel 1 prosent hadde fedme. Tilsvarende for gutter 9 prosent og vel 4 prosent.

Nedenstående råd gjelder for barn over 2-3 år. I risikofamilier, med overvektige foreldre eller søsken, eller ved dårlige sosiale forhold, bør man starte tidligere med å informere og legge til rette for gode kostvaner. 

Neste side