Informasjon

Overvekt hos barn

Konsekvenser

Ikke bare fører overvekt med seg sosiale og følelsesmessige problemer hos barna, men det øker også sjansen for at barna skal bli overvektige som voksne, med økt risiko for alvorlige tilstander som hjerneslag og hjerteinfarkt. Dersom et barn er overvektig i 6-9 års alder, er risikoen for overvekt som voksen økt 5 ganger. Dersom et barn er overvektig i 10-14 års alderen, er risikoen økt 22 ganger! 1 av 3 førskolebarn og ca halvparten av skolebarn som er overvektige, forblir overvektige i voksen alder.

Som voksne og foreldre er det en rekke ting vi kan gjøre som kan begrense dette problemet hos våre barn. Vi kan oppmuntre til sunne matvaner og begrense tilgangen på godterier. Vi kan oppmuntre til fysisk aktivitet og begrense TV-titting og data-spilling. Den beste måten å få til dette på, er naturligvis selv å gå foran som et godt eksempel!

Overvektige oppnår gjennomgående lavere sosial status enn normalvektige, uavhengig av utdannelse, resultater fra intelligenstester og foreldrenes sosialklasse.

Forrige side Neste side