Informasjon

Overvekt hos barn

Årsaker

Enkelt uttrykt skyldes overvekt at vi spiser mer enn hva vi klarer å forbruke gjennom fysisk aktivitet. Men andre faktorer spiller også inn. Vi vet at barn med nære slektninger som er overvektige (mor, far, søsken), er mer tilbøyelige til selv å bli overvektige. Motsatt ser det ut til at barn som er ammet, har noe mindre sjanse for å bli overvektige som voksne.

Matvanene har også endret seg. Vi var flinkere før til å spise sunn mat i form av frukt, grønnsaker og grove kornprodukter. I dag drikker vi mer sukkerholdige drikker, spiser mer "fast-food" og snacks av ulike slag. Et fellestrekk ved slik næring er at den inneholder "tomme kalorier", som betyr at slik mat er rik på kalorier i form av sukker og fett, men gir lite av andre viktige næringsstoffer som proteiner, vitaminer og mineraler.

Fysisk aktivitet er også betydelig redusert de siste ti-årene. Dataspill, videospill og TV har ført til at barn er mye mer i ro. Fysisk aktivitet erstattes med aktiviteter som gir mye lavere forbruk av kalorier, de nye aktivitetene oppmunterer også til inntak av snacks og godterier. Barnas foreldre virker også å ha en travlere hverdag nå enn før, og de tyr oftere til "snarveier" både med tanke på mat og med tanke på fysiske aktiviteter - noe som smitter over på barnet.

Andre sjeldnere årsaker til overvekt kan være hormonbetinget eller knyttet til stoffskiftet. Det finnes også medisiner som medfører vektøkning.

Barn fra lavere sosiale lag, barn fra dårlig fungerende familier og barn med skolevansker har økt risiko for overvekt.

Forrige side Neste side