Informasjon

Overvekt hos barn

Når bør du søke hjelp for dine barn?

Dersom du mener barnet ditt er overvektig, bør du søke hjelp og råd hos helsepersonell. Det samme gjelder hvis barnet er tydelig misfornøyd med sin vekt. Et annet varsku-tegn er hvis barnet ikke klarer holde følge med sine jevnaldrende i aktiviteter og sport. Ta kontakt med helsesøster eller fastlegen.

Forrige side Neste side