Informasjon

Overvekt hos barn

Det finnes flere definisjoner av overvekt hos barn, men norske retningslinjer angir nå hvilke inndelinger som skal brukes hos norske barn.

Før var overvekt hos barn et sjeldent fenomen. Nå er overvekt hos barn et av de mest utbredte problemene i helsevesenet i "velutviklede" land.

Hopp til innhold

Når bør du søke hjelp for dine barn?

Dersom du mener barnet ditt er overvektig, bør du søke hjelp og råd hos helsepersonell. Det samme gjelder hvis barnet er tydelig misfornøyd med sin vekt. Et annet varsku-tegn er hvis barnet ikke klarer holde følge med sine jevnaldrende i aktiviteter og sport. Ta kontakt med helsesøster på skolen eller fastlegen.