Informasjon

Overvekt hos barn

Overvekt og sykdom

Barn med overvekt har lettere for å bli rammet av sykdommer som astma, leddplager (særlig i nedre halvdel av kroppen), vekstforstyrrelser, sosiale eller følelsesmessige problemer, snorking og søvnproblemer og dårlig hud (utslett, kviser og soppinfeksjoner). Overvekt i barndommen gir også økt risiko for overvekt som voksen, med de helseproblemene det kan medføre. 

Forrige side Neste side