Informasjon

Overvekt hos barn

Det finnes flere definisjoner av overvekt hos barn, men norske retningslinjer angir nå hvilke inndelinger som skal brukes hos norske barn.

Overvekt og sykdom

Barn med overvekt har lettere for å bli rammet av sykdommer som astma, leddplager (særlig i nedre halvdel av kroppen), vekstforstyrrelser, sosiale eller følelsesmessige problemer, snorking og søvnproblemer og dårlig hud (utslett, kviser og soppinfeksjoner). Overvekt i barndommen gir også økt risiko for overvekt som voksen, med de helseproblemene det kan medføre. 

Forrige side Neste side