Informasjon

20 tips om hvordan du skal leve godt med din diabetes

Tips om å leve godt med diabetes: Disse rådene kan forhindre alvorlige komplikasjoner - både på lang sikt og på kort sikt.

Streng kontroll av din diabetestilstand kan forhindre alvorlige og livstruende komplikasjoner både på kort og lang sikt. Dårlig regulert diabetes er en betydelig risikofaktor for hjerte- og karsykdom som hjerteinfarkt, hjerneslag, sirkulasjonsforstyrrelser i bena, kroniske sår i bena, nyresykdom og skader på nervene ute i kroppen.

Her følger 20 tips om hva du skal passe på. Nedenfor har vi utdypet hva som ligger i disse tipsene.

20 tips

 1. Ta kontroll over helsen din
 2. Bruk flere strategier for å hindre utvikling av komplikasjoner
 3. Ha et sunt kosthold
 4. Oppretthold en sunn vekt
 5. Mosjoner eller tren regelmessig
 6. Hold deg så tett opptil målene for god blodsukkerkontroll som mulig
 7. Sjekk blodsukkeret hyppig og på kritiske tidspunkt
 8. Vær oppmerksom på mulige unøyaktige blodsukkermålinger
 9. Bruk et hurtigvirkende insulin før hvert måltid
 10. Bær på deg sprøyte eller penn med hurtigvirkende insulin
 11. Ta langtidsvirkende insulin en eller to ganger om dagen (avhengig av type)
 12. Bli fortrolig med hvordan de ulike insulinene du bruker, virker: Når kommer virkningen, når er den maksimal og hvor lenge virker insulinet?
 13. Lær deg symptomene og tegnene på hypoglykemi (lavt blodsukker) og hvordan du skal takle situasjonen
 14. Bær alltid på deg en sukkerkilde
 15. Lær dine nærmeste om hypoglykemi
 16. Ha glukagon tilgjengelig hjemme
 17. Bær på deg et merke som forteller at du har diabetes type 1
 18. Bli fortrolig med hvordan stress påvirker blodglukosenivået og lær deg å mestre stressnivået
 19. Begrens alkoholforbruket til moderate mengder
 20. Lev et normalt liv
Neste side