Informasjon

Fødselsmerker

Fødselsflekker utgått fra blodårer og medfødte føflekker (nevi) er vanlige hos nyfødte. De fleste er godartede og selvbegrensende.

Hva er fødselsmerker?

Fødselsmerker kan inndeles i tre hovedgrupper:

  • Pigmenterte fødselsflekker
  • Fødselsflekker utgått fra blodårer 
  • Fødselsflekker som skyldes unormal utvikling

Fødselsflekker utgått fra blodårer og medfødte føflekker (nevi) er vanlige hos nyfødte. De fleste av disse fødselsflekkene er godartede og selvbegrensende tilstander.

Neste side