Informasjon

Hemangiom - fødselsmerker

Et hemangiom er en godartet blodåresvulst som er tilstede fra fødselen eller blir synlig i løpet av de første ukene etter fødselen.

Hva er et hemangiom?

hemangiom

Et hemangiom kalles også et fødselsmerke, og viser seg som en kraftig rødfarget kul i huden hos nyfødte. Et hemangiom består av et nøste av utvidete blodårer. De opptrer på overflaten av huden som rød-blå, svampliknende masser. I svært sjeldne tilfeller, kan de også forekomme i indre organer som lever, milt, lunger og bukspyttkjertel, i luftveier eller i hjernen.

Et hemangiom er tilstede fra fødselen (hos ca. 50%), eller blir synlig i løpet av de første ukene etter fødselen. Studier viser at ca. 4-5% av alle barn har slike fødselsmerker.

Årsaker

Årsaken er ukjent. Arvelige faktorer har liten betydning. Det er funnet økt hyppighet hos barn som er født for tidlig, eller som har lav fødselsvekt.

Hvordan utvikler et hemangiom seg?

Hemangiom2

Et hemangiom starter som en liten fargeforandring i hudoverflaten. Deretter vokser det raskt de første ukene, noen ganger helt frem mot 1-årsalderen. Den raske veksten kan virke foruroligende og skremmende, men et hemangiom er ingen kreftsykdom.

Ved ½ til 1 årsalderen stanser veksten, og hemangiomet går inn i en hvilefase. Noen ganger varer hvilefasen bare noen måneder, andre ganger i flere år. Omkring 1-årsalderen starter tilbakedannelsen av hemangiomet hos de fleste. Hos mange forsvinner det helt. Man har sett at innen 9 års alder er det borte hos 90%.

Behandling

Det er sjelden at et hemangiom behøver behandling. Det er beregnet at ca. 1 av 10 trenger henvisning til spesialbehandling. Dette gjelder først og fremst de hemangiomene som sitter utsatt til ved at de for eksempel klemmer på øyelokk eller ører, eller svært store hemangiomer. Hemangiomer etterlater i noen tilfeller skjemmende arr eller hudforandringer. Det kan da være nødvendig med kosmetisk eller korrigerende kirurgi i ettertid.

I de tilfellene der behandling er nødvendig benyttes i de fleste tilfeller medikamentet propranolol. Det kan også være aktuelt med laserbestråling eller kirurgi.

Prognose

Tilstanden debuterer i spedbarnsalderen og går tilbake av seg selv fra ca. 1 årsalderen. Hastigheten på tilbakedanningen varier og kan ikke forutsies basert på størrelse eller utseende av hemangiomet.

De aller fleste hemangiomer hos barn skaper ingen problemer. Det oppstår oftest problemer med hemangiomer i ansikt (øvre øyelokk) eller i indre organer.

I 5-10% av tilfellene kan det bli sårdannelse i hemangiomet, særlig gjelder det hemangiomer på leppen, rundt endetarmen og på steder der hud ligger mot hud. Store blødninger er sjeldne og ufarlige, men kan være plagsomme. Sårdannelser kan være svært smertefulle, og det er viktig å følge opp eventuelle sår med god sårbehandling.

Man har funnet at hemangiomet er tilbakedannet hos 50% ved 5 år, 70% ved 7 år og 90% ved 9 års alder. Restmerker etter hemangiomet finnes hos ca. halvparten og oftere jo senere hemangiomet forsvinner. Hemangiomer i leppen, nesen eller på øret kan i noen tilfeller medføre misdannelser som krever korrigerende kirurgi.

Vil du vite mer?

  • Hemangiom - for helsepersonell