Informasjon

Hemangiom - fødselsmerker

Et hemangiom er en godartet blodåresvulst som er tilstede fra fødselen eller blir synlig i løpet av de første ukene etter fødselen.

Hva er et hemangiom?

hemangiom

Et hemangiom, på fagspråk kalles det infantilt hemangiom, kalles også et fødselsmerke. Dette viser seg som en kraftig rødfarget kul i huden som dukker fram i løpet av de første leveukene. Et hemangiom består av et nøste av utvidete blodårer. De opptrer på overflaten av huden som rød-blå, svampliknende masser. I svært sjeldne tilfeller, kan de også forekomme i indre organer som lever, milt, lunger og bukspyttkjertel, i luftveier eller i hjernen.

Et typisk infantilt hemangiom er ikke tilstede fra fødselen, men blir synlig i løpet av de første ukene etter fødselen. Studier viser at ca. 4-5 prosent av alle barn har slike fødselsmerker. Det finnes noen sjeldnere varianter som er tilstede ved fødsel. 

Årsaker

Årsaken er ukjent. Arvelige faktorer har liten betydning. Det er funnet økt hyppighet hos barn som er født for tidlig, eller som har lav fødselsvekt, uten at man vet hvorfor.

Hvordan utvikler et hemangiom seg?

Hemangiom2

Et hemangiom starter som en liten fargeforandring i hudoverflaten i løpet av de aller første leveukene. Deretter vokser det raskt de første ukene, noen ganger helt frem mot 1-årsalderen. Den raske veksten kan virke foruroligende og skremmende, men et hemangiom er ingen kreftsykdom.

Ved ½ til 1 årsalderen stanser veksten, og hemangiomet går inn i en hvilefase. Noen ganger varer hvilefasen bare noen måneder, andre ganger i flere år. Omkring 1-årsalderen starter tilbakedannelsen av hemangiomet hos de fleste. Hos mange forsvinner det helt. Man har sett at innen 5 års alder er det borte hos ca. 50 prosent, og innen 9 års alder er det borte hos ca. 90 prosent.

Behandling

Det er sjelden at et hemangiom behøver behandling. Det er beregnet at cirka 1 av 10 trenger henvisning til spesialist. Dette gjelder først og fremst de hemangiomene som sitter utsatt til ved at de for eksempel klemmer på øyelokk eller ører, eller at de er svært store. Hemangiomer etterlater i noen tilfeller skjemmende arr eller hudforandringer. Det kan da være nødvendig med kosmetisk eller korrigerende kirurgi i ettertid.

I de tilfellene der behandling er nødvendig, benyttes i de fleste tilfeller medikamentet propranolol. Dette er en såkalt betablokker. Det er vist at andre betablokkere har samme effekt, også som lokalbehandling.

I noen tilfeller kan det være aktuelt med laserbestråling eller kirurgi.

Prognose

Hemangiomene debuterer i spedbarnsalderen og går tilbake av seg selv fra cirka 1 årsalderen. Hastigheten på tilbakedanningen varierer og kan ikke forutsies basert på størrelse eller utseende av hemangiomet.

De aller fleste hemangiomer hos barn skaper ingen problemer. Men det kan oppstå problemer med hemangiomer i ansikt (øvre øyelokk) eller i indre organer.

I 5-10 prosent av tilfellene kan det bli sårdannelse i hemangiomet, særlig gjelder det hemangiomer på leppen, rundt endetarmen og på steder der hud ligger mot hud. Blødninger fra hemangiomene er sjeldne og ufarlige, men de kan være plagsomme. Sårdannelser kan være svært smertefulle, og det er viktig å følge opp eventuelle sår med god sårbehandling.

Man har funnet at hemangiomet er tilbakedannet hos 50 prosent ved 5 års alder, 70 prosent ved 7 år og 90 prosent ved 9 års alder. Restmerker etter hemangiomet finnes hos cirka halvparten og oftere jo senere hemangiomet forsvinner. Hemangiomer i leppen, nesen eller på øret kan i noen tilfeller medføre misdannelser som krever korrigerende kirurgi.

Vil du vite mer?

  • Hemangiom - for helsepersonell