Informasjon

Adenovirusinfeksjon

Det er oftest barn under 7 år som blir syke av adenovirus, voksne får vanligvis en mye mildere sykdom. Nesten alle typer adenovirus gir feber.

Hva er adenovirusinfeksjon?

Adenovirus er et lite virus som kan gi infeksjon både hos dyr og mennesker. Det forårsaker svært ofte infeksjoner hos små barn. I noen tilfeller kan en undergruppe av viruset (det finnes ca. 50 undergrupper) forårsake utbrudd av halsvondt og øyekatarr hos eldre barn, for eksempel på sommerleirer.

Hvordan forløper en infeksjon med adenovirus?

Sykdommen arter seg forskjellig avhengig av hvilken undergruppe av virus man er smittet av. Det er oftest barn under 7 år som blir syke av adenovirus, voksne får vanligvis en mye mildere sykdom. Feber er vanlig ved infeksjon med adenovirus.

Luftveisplager er ganske vanlige. Slik infeksjon skyldes vanligvis undergruppe (serotype) 1, 2, 5 og 6. Plagene kan være i form av feber, halsvondt, hoste og til og med lungebetennelse. Halsvondten feiltolkes ofte som bakterieinfeksjon.

Noen undergrupper gir feber, hovne lymfeknuter og en hissig øyekatarr.

Undergruppe (serotype) 40 og 41 forårsaker feber og diaré.

Hvordan oppstår infeksjon med adenovirus?

Viruset smitter som dråpesmitte når syke hoster og fra avføringen til barn som har diaré. I tillegg kan viruset overleve lenge utenfor kroppen, og det er lett å få med seg smitte dersom man ikke er nøye med håndhygiene. Særlig øyekatarr forårsaket av adenovirus er svært smittsom.

Diagnosen

Vanligvis er det unødvendig å ta prøver for å stille diagnosen. Det typiske sykdomsbildet kan være tilstrekkelig. Til tross for høy feber, er barna ofte i god allmenntilstand. 

Det er ikke uvanlig at legen tar CRP prøve (et mål på betennelse). Denne testen kan være betydelig forhøyet ved adenovirusinfeksjon. Vanligvis skyldes høye CRP-verdier bakterieinfeksjon, hvor antibiotika kan være nødvendig. På grunn av høy CRP blir det noen ganger gitt antibiotika til pasienter med adenovirusinfeksjon. Antibiotika virker ikke mot virus, og man risikerer da at barnet får unødvendig medisin.

Viruset kan ellers påvises i prøve fra hals, øyne, eller eventuelt avføring hos pasienter med diaré. Det tar noen dager før man får svar på slike prøver. 

Behandling

Behandlingen er støttende. Det gis ingen behandling mot selve viruset. Barnet skal få mat og drikke som det liker. I tillegg kan man gi paracatamol som smertestillende og febernedsettende for å lindre plager og gjøre det enklere å spise og drikke. Det er sjelden behov for innleggelse i sykehus. Noen ganger får barna en bakterieinfeksjon i tillegg til adenovirusinfeksjon, og da kan det være behov for antibiotika.

Bør barnet gå i barnehage?

Barn med feber og redusert allmenntilstand skal holdes hjemme fra barnehagen til dagen etter at feberen har gått ned og til allmenntilstanden er god. 

Barn med akutte diarétilstander kan vende tilbake til barnehagen når de er symptomfrie, det vil si når avføringen er som den pleier.  Dette gjelder også bleiebarn. Det er foreldrene som avgjør om barnet har en unormal diarétilstand.

Vaksinasjon mot adenovirus?

Det er utviklet en vaksine mot noen av undergruppene, men den er ikke tilgjengelig i Norge.

Når bør lege kontaktes?

  • Spedbarn som har alvorlig diaré eller kaster opp, bør alltid undersøkes av lege.
  • Små barn som virker medtatte og slappe, "er ikke seg selv", orker ikke leke, osv. bør undersøkes av lege.
  • Tegn på uttørking (lite og mørk urin, tørr munn og tørste) bør føre til legekontakt.
  • Uttalte magesmerter, høy feber, blodig oppkast eller blod i avføringen er også tegn som bør føre til kontakt med lege.

Ved tegn på alvorlig uttørking, ved blod i avføringen eller ved sterke magesmerter kan det bli nødvendig med innleggelse i sykehus. I sykehus kan man erstatte væsketap effektivt ved intravenøs tilførsel (saltoppløsning rett i blodet). Sykehusinnleggelse er forholdsvis sjelden nødvendig.