Informasjon

Barnemark

Barnemark forekommer hyppigst blant skolebarn i alderen 5 til 10 år. Tilstanden er forholdsvis uvanlig blant barn under 2 år.

Vil du vite mer?

Forrige side