Informasjon

Bendelorm

Bendelorm er en type flatorm som kan leve som voksne parasitter i den menneskelige magetarmkanalen. Det finnes en rekke ulike typer bendelorm. Den kan bli flere meter lang.

Hva er bendelorm?

Bendelorm av typen taenia saginata. Fra Centers for Disease Control and Prevention.
Bendelorm av typen taenia saginata. Fra Centers for Disease Control and Prevention.

Bendelormen er en hermafroditt, det vil si en tvekjønnet organisme. Det er en type flatorm som kan leve som voksne parasitter i den menneskelige magetarmkanalen. Det finnes flere typer bendelormer. Noen av disse organismene infiserer først og fremst mennesker, mens andre har dyr som sin naturlige vert - dog kan også de forårsake infeksjoner hos mennesker. De mest aktuelle bendelormtypene er Taenia, Diphyllobothrium, Hymenolepsis og Dipylidium.

Bendelormen kan blir flere meter lang. En voksen bendelorm består av et hode, nakke og en kjede av individuelle segmenter hvor eggene modnes. Nakken til bendelormen er festeorganet, og den fester seg vanligvis i øverste del av tynntarmen.

Bendelorm påvises sjelden i Norge, men i andre deler av verden er forekomsten mye høyere. Dårlige sanitære og hygieniske forhold, samt mangelfullt tilberedet kjøttmat, gir risiko for smitte ved kortvarige opphold i andre deler av verden.

Neste side