Informasjon, tilstand

Brennkopper

Brennkopper er en overflatisk infeksjon i huden. Det gir lite plager, men brennkopper smitter lett, og barn må holdes hjemme fra barnehagen til sykdommen er under kontroll.

Hva er brennkopper?

Brennkopper er en overflatisk infeksjon i huden forårsaket av bakterier. Utslettet har et typisk utseende hvor det dannes et sår som etter hvert dekkes med en gulaktig skorpe som det kan renne gul væske fra. En spesiell type brennkopper har væskefylte blemmer (bulløs impetigo). Blemmene revner ganske fort og etterlater en glatt, blank sårflate. Utslettet kan gi en mild kløe.

Brennkopper oppstår helst på utildekkede hudområder som ansikt, hodebunn og hender. Sykdommen forekommer helst om sommeren og tidlig på høsten, noe som har sammenheng med blant annet lettere bekledning, mer hudkontakt og høyere luftfuktighet og varme.

Sykdommen forårsakes av at visse typer bakterier (stafylokokker eller streptokokker) trenger inn gjennom små sår i huden og gir en betennelse. Det skilles mellom en overflatisk type og en blæredannende type (bulløs impetigo).

Brennkopper er mest vanlig hos spedbarn og småbarn, men tilstanden kan forekomme i alle aldersgrupper. Brennkopper er en vanlig tilstand. 

Smittefare ved brennkopper

Brennkopper er ufarlig, og gir vanligvis bare beskjedne plager. Sykdommen er imidlertid smittsom, og den kan spre seg til andre dersom man ikke tar forholdsregler. Smitten skjer ved at sårvæske overføres til andre hudområder via fingrene (for eksempel på grunn av kløe), til andre personer ved hudkontakt, eller via gjenstander. Spesielt er barnehager og skoler utsatt for utbrudd dersom man ikke er nøye nok med håndtering av de enkelte tilfellene.

Barnehage/dagmamma

Barn må holdes hjemme fra barnehage til brennkoppene er under kontroll, for å unngå smitte til andre barn. Dersom brennkoppene kan tildekkes med plaster, vil de ikke overføre smitte. Ved mange og eventuelt store brennkopper bør disse være tørre før barna kan gå i barnehage. Generelt gjelder at smittefaren raskt blir ubetydelig etter at antibiotikabehandling er startet. Barn kan derfor gå i barnehage ett døgn etter slik behandling er igangsatt. Vurdering av dette bør eventuelt gjøres i samråd med lege. Tilsvarende forholdsregler er også naturlig for skolebarn, men jo eldre barna er, jo lettere vil det være å holde sårene under kontroll.

Håndtering av utbrudd

Ved utbrudd i barnehager eller skoler må god og systematisk håndhygiene innskjerpes. Det bør brukes engangshåndklær/kluter, leker og lignende bør vaskes daglig, og felles kontaktpunkter bør vaskes. Vask foretas med såpe og vann. I tilfeller der det er viktig å få rask kontroll med situasjonen, kan bruk av klorin eller isopropylalkohol til desinfeksjon av felles kontaktpunkter, være nødvendig.

Kontakt lege

Dersom en mistenker brennkopper, bør lege kontaktes. Legen vil gi råd om hvordan man skal forholde seg og gi den nødvendige behandling. De viktigste tiltakene for å forhindre videre smittespredning er god sårrens (vask med såpe og vann to til tre ganger om dagen), tildekking av sårene, skjerpet håndhygiene (håndvask !) og skjerpet renhold. Rask og effektiv behandling av de enkelte sykdomstilfellene er også viktig for å hindre smittespredning. En god regel for å unngå å bli smittet er å stelle godt med småsår i huden, blant annet gjennom å vaske med såpe og rikelig vann. 

Diagnostikk av brennkopper

Diagnosen stilles på bakgrunn av utslettets typiske utseende: Små væskende områder blir etter hvert dekket med brungule skorper. Dersom det er tvil om diagnosen, kan det tas en dyrkningsprøve fra sårene. 

Behandling av brennkopper

Mange tilfeller går over av seg selv med god rengjøring.

  • Vanlig rengjøring med såpe og mye/rennende vann anbefales
  • Tykke skorper bør bløtes opp ved bad eller bruk av omslag, og deretter fjernes. Fastsittende skorper skal ikke fjernes.
  • Dersom det er få og små brennkopper i et avgrenset område, anbefales å vaske med såpe og vann, eventuelt klorheksidin til store barn eller voksne, og deretter legge på tørre bandasjer - to ganger daglig
  • Er det flere - men ikke svært mange - brennkopper på ett område av kroppen, anbefales i tillegg å smøre antiseptisk salve (for eksempel Pyrisept) på sårene etter vask med klorheksidin
  • Er det mange brennkopper, ev. på flere områder av kroppen, anbefales i tillegg til ovenstående også å bruke antibiotika tabletter eller mikstur (reseptbelagt). 

Gjenstridige tilfeller av brennkopper, eller stadige tilbakefall, kan skyldes at de sykdomsframkallende bakteriene har etablert seg på kroppen, hyppigst ytterst i neseåpningen. Derfor anbefales i noen tilfeller å smøre (bruk for eksempel Q-tip) en antiseptisk salve på innsiden av nesen. Dette gjøres to ganger om dagen så lenge hudutslettet behandles, og deretter noen ganger per uke i flere uker etter avsluttet lokalbehandling. Dersom man ikke får bukt med infeksjonen, kan det være aktuelt å gi "nesebehandling" til alle familiemedlemmene en periode.

Forebyggende tiltak ved brennkopper

God håndhygiene er det viktigste forebyggende tiltaket. Individer i en familie eller sosial gruppe hvor det er utbrudd av brennkopper, bør ha separate håndklær og kluter. Nøye tildekking av utslett reduserer smitterisiko.

Vil du vite mer?