Informasjon

Akutt bronkiolitt, RS-virus

Hva er RS-virus ?

Respiratorisk syncytialt virus, RSV, ble oppdaget i 1956 og en av de vanligste årsakene til sykdom hos små barn. Viruset forårsaker først og fremst infeksjoner i luftveiene og i lungene. Nesten alle barn har gjennomgått RS-virus infeksjon før to års alder, men bare noen få har vært alvorlig syke. Hos to til tre av 100 spedbarn med RS-virusinfeksjon og bronkiolitt er det nødvendig med innleggelse i sykehus. 

RS-viruset forårsaker årlige utbrudd av luftveissykdommer i alle aldersgrupper, oftest høst, vinter og vår. Smitte skjer via dråper fra nese og svelg hos pasienter med sykdommen. Alvorlighetsgraden og når på året disse infeksjonene blomstrer opp, kan variere fra år til år. Hos barn > 2 år og friske voksne forårsaker RS-virus vanligvis forkjølelse eller noen ganger bronkitt. Ved bronkitt rammes det kun de store nedre luftveier (bronkiene), mens de minste (bronkiolene) forblir intakte. Ved forkjølelse eller bronkitt er det sjelden behov for spesielle tiltak annet enn eventuelt symptomlindrende medisin. 

RSV kan forårsake alvorlig infeksjon først og fremst blant spedbarn. Spesielt utsatt er spedbarn før 6 ukers alder, for tidlig fødte barn, barn som hadde lungekomplikasjoner etter fødsel, barn med kronisk lunge- eller hjertesykdom og barn med immunsvikt. Hos disse barna har man ekstra lav terskel for å anbefale innleggelse i sykehus allerede ved mistenkt bronkiolitt. Men også voksne med kronisk hjerte- eller lungesykdom, svekket immunforsvar, samt eldre mennesker kan noen ganger bli rammet av moderat eller alvorlig sykdom.

Forrige side Neste side