Informasjon

Akutt bronkiolitt, RS-virus

Behandling

Behandlingen tar sikte på å redusere barnets plager, spesielt å yte hjelp mot den tunge pusten. Selve virusinfeksjonen må bare gå sin gang, fordi det ikke finnes medisiner som dreper dette viruset. Antibiotika har ingen effekt mot virus. Men et fåtall av innlagte barn kan likevel ha behov for behandling med antibiotika. Dette er fordi cirka ett av 200 innlagte barn rammes av bakterieinfeksjon i lungene på toppen av virusinfeksjonen (sekundær bakteriell infeksjon).

Foreldre eller pårørende må følge med på barnets symptomer. Ta kontakt med lege dersom tilstanden forverrer seg, eller barnet ikke får i seg nok mat og drikke. Følg spesielt med på hvordan barnet puster - ta kontakt dersom barnet strever med pusten.

Hevelsen av slimhinnen øker også i varme. Unngå å ha det alt for varmt der barnet sover. Riktig temperatur på soverom er mellom 14 og 18 grader. Dersom pustebesværet er så uttalt at behandling er nødvendig, bør barnet innlegges. Oksygentilførsel og rikelig væske er de viktigste tiltakene. De små barna bør også få saltvannsnesedråper for å lette pusten. 

Barnehage/dagmamma

Når RS-virus eller et av de andre virusene som gir bronkiolitt påvises, er de andre barna i nærmiljøet ofte smittet allerede. Barn være hjemme til de har vært feberfri i minst 24 timer og er i god allmenntilstand (gjelder spesielt under pandemien med covid-19). Det samme gjelder voksne som er syke med forkjølelse eller bronkitt. Et aktuelt tiltak ved utbrudd i barnehager kan være forsterkede rutiner for vask av leker i en periode.

Forebygging

Infeksjonsforebyggende tiltak som god håndhygiene, vask av overflater og nødvendig isolering er viktig for å minske smittefaren. Passiv røyking er meget uheldig. 

Enkelte svært utsatte barn får tilbud om forebyggende medikamentell behandling - dette gjelder premature som er født mer enn 8 uker før termin og noen alvorlig syke barn under to år med kronisk hjerte- eller lungesykdom. Denne behandlingen gis av lokal barneavdeling.

Forrige side Neste side