Informasjon

E. coli tarminfeksjoner - EHEC, EIEC, EPEC, ETEC

Ulike typer E. coli infeksjon

Bakteriene påvises i avføringsprøver fra pasienter med diaré. Man kan skille mellom fire forskjellige hovedtyper sykdomsframkallende E. coli:

EHEC - EnteroHemoragisk E. Coli - er den typen som er mest omtalt i media. Undergruppen O157:H7 har også blitt kalt hamburgerbakterien, etter smitteutbrudd i USA fra hamburgere. Den fører til diare med feber, ofte med blodtilblanding. Den kan også i sjeldne tilfeller, spesielt hos barn, føre til sykdom i nyrene og utvikling av nyresvikt (hemolytisk uremisk syndrom - HUS). Det er denne bakterien som har vært årsak til flere små epidemier i Norge. Flere barn har uviklet nyresvikt, og minst ett barn har dødd. Smittekilden i epidemien i 2006 viste seg å være smitte fra morrpølse hvor det i produksjonen var blitt brukt uvasket sauekjøtt. Ved senere utbrudd har man ikke lyktes med å spore opp smittekilden. Bakterien er utbredt i alle industrialiserte land.

EIEC - EnteroInvasiv E. Coli - er vanlig i utviklingsland og forekommer i Norge bare i spredte tilfeller etter reiser til utviklingsland.

EPEC - EnteroPatogen E. coli - også utbredt i utviklingsland og en av de aller vanligste årsakene til bakterieinfeksjoner i tarm hos befolkningen i disse landene.

ETEC - EnteroToksisk E. Coli - er en hyppig årsak til diaré hos barn i utviklingsland og en av de hyppigste årsakene til diaré hos turister.

Forrige side Neste side