Informasjon

E. coli tarminfeksjoner - EHEC, EIEC, EPEC, ETEC

Temaside om Korona

E. coli, forekomst

Tarminfeksjoner med diaré er et stort problem i u-land. Spesielt er barn følsomme for denne typen infeksjoner, og når helsetilstanden på forhånd er dårlig, kan slike infeksjoner i verste fall være dødelige. I Norge og andre industrialiserte land er forekomsten av E. coli sykdom lavere, og i de aller fleste tilfellene ufarlig. Norske leger og sykehus melder slike infeksjoner til Folkehelseinstituttet (MSIS), og vi har derfor en omtrentlig oversikt over forekomsten.

Det er identifisert flere nasjonale EHEC-utbrudd i Norge: I 2009 ble det meldt 108 tilfeller av infeksjon med enterohemorragisk Escherichia coli (EHEC) til MSIS. Det er det høyeste antallet registrert i Norge noensinne. EHEC-infeksjon førte til sykehusinnleggelse for 25 pasienter (23%) i 2009. Fjorten av de 108 meldte tilfellene utviklet hemolytisk-uremisk syndrom (HUS), dvs 12% av tilfellene. I 2013 ble det meldt 103 tilfeller.

For EPEC og ETEC meldes det normalt mellom 10 og 20 tilfeller årlig. Dette er sannsynligvis en betydelig underrapportering. I 2010, i forbindelse med smitteoppsporing, ble det påvist 328 tilfeller med EPEC. ETEC sykdom er sannsynligvis også langt hyppigere enn rapportert i Norge, men de fleste smittes i utlandet og blir bra i løpet av noen få dager, og oppsøker sannsynligvis ikke lege. Pålitelige tall for denne varianten finnes derfor ikke.

Forrige side Neste side