Informasjon

E. coli tarminfeksjoner - EHEC, EIEC, EPEC, ETEC

Forekomst

Tarminfeksjoner med diaré er et stort problem i u-land. Spesielt er barn følsomme for denne typen infeksjoner, og når helsetilstanden på forhånd er dårlig, kan slike infeksjoner i verste fall være dødelige. I Norge og andre industrialiserte land er forekomsten av E. coli sykdom lavere, og i de aller fleste tilfellene ufarlig. Norske leger og sykehus melder slike infeksjoner til Folkehelseinstituttet (MSIS), og vi har derfor en omtrentlig oversikt over forekomsten.

I 2018 ble det meldt 494 tilfeller med EHEC-infeksjon til Folkehelseinstituttet. Det er registrert fire dødsfall (2004, 2006, 2009 og 2020) som følge av EHEC-infeksjon i Norge, alle barn etter utvikling av HUS.

For EPEC og ETEC meldes det normalt mellom 10 og 20 tilfeller årlig. Dette er sannsynligvis en betydelig underrapportering. I 2010, i forbindelse med smitteoppsporing, ble det påvist 328 tilfeller med EPEC. ETEC sykdom er sannsynligvis også langt hyppigere enn rapportert i Norge, men de fleste smittes i utlandet og blir bra i løpet av noen få dager, og oppsøker sannsynligvis ikke lege. Pålitelige tall for denne varianten finnes derfor ikke.

Forrige side Neste side