Informasjon

E. coli tarminfeksjoner - EHEC, EIEC, EPEC, ETEC

Symptomer

EHEC-infeksjon kan etter en tidlig diaréfase, gi massiv, blodig diaré med varighet 4-10 dager, noe lengre hos barn. Ofte har barna ingen feber. Komplikasjoner til EHEC-infeksjon kan være hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) med nyresvikt og lavt antall blodplater (trombotisk trombocytopenisk purpura, TTP). Dødeligheten hos barn med HUS er 3-5 prosent, og ca. 10 prosent utvikler kronisk nyresvikt.

EIEC gir vanligvis mild diaré, men enkelte pasienter kan få dysenteriliknende bilde med pussholdig, av og til blodig diaré, kraftige magesmerter og feber.

EPEC medfører vanligvis vandig diaré med feber. EPEC ser ut til å kunne være en av meget få bakterielle årsaker til kronisk spedbarnsdiaré.

ETEC gir vandig diaré, magesmerter og kvalme vanligvis uten feber. Symptomene er som oftest kortvarige

Forrige side Neste side