Informasjon

E. coli tarminfeksjoner - EHEC, EIEC, EPEC, ETEC

Behandling

Det finnes ingen behandling rettet mot selve bakterien. Antibiotika skal ikke brukes, det har ingen effekt og vil også kunne forverre forløpet. Infeksjonene er det vi kaller selvbegrensende; de går over uten behandling selv om det i enkelte tilfeller kan ta flere uker. Med diaré følger økt væsketap fra tarmen. Det viktigste elementet i behandlingen er derfor å erstatte væsketapet med rikelig drikke. I noen tilfeller kan symptomene være så sterke at pasientene må innlegges i sykehus for intravenøs væskebehandling. De sjeldne tilfellene med nyresvikt etter EHEC-infeksjon krever innleggelse i sykehus, og det kan være behov for å bruke kunstig nyre (dialyse) i den mest kritiske perioden.

Forrige side Neste side