Informasjon

E. coli tarminfeksjoner - EHEC, EIEC, EPEC, ETEC

Temaside om Korona

E. coli, behandling

Det finnes ingen behandling rettet mot selve bakterien. Antibiotika skal ikke brukes, det har ingen effekt og vil også kunne forverre forløpet. Infeksjonene er det vi kaller selvbegrensende; de går over uten behandling selv om det i enkelte tilfeller kan ta flere uker. Med diaré følger økt væsketap fra tarmen. Det viktigste elementet i behandlingen er derfor å erstatte væsketapet med rikelig drikke. I noen tilfeller kan symptomene være så sterke at pasientene må innlegges i sykehus for intravenøs væskebehandling. De sjeldne tilfellene med nyresvikt etter EHEC-infeksjon krever innleggelse i sykehus, og det kan være behov for å bruke kunstig nyre (dialyse) i den mest kritiske perioden.

Forrige side Neste side