Informasjon

Nyttig å vite om feber

Feber vil si kroppstemperatur på 38°C eller høyere målt i endetarmen. Feber er et svært vanlig sykdomstegn, men det er ingen selvstendig sykdom.

Generelt

Feber vil si kroppstemperatur på 38°C eller høyere målt i endetarmen. Feber er et svært vanlig sykdomstegn, men er ingen selvstendig sykdom. Det behøver ikke være noe alvorlig som ligger bak, og feber er i seg selv vanligvis helt ufarlig. Når vi snakker om høy feber, vil det si kroppstemperatur på 40°C eller mer.

Som regel kommer feber sammen med andre sykdomstegn. Barn får lettere feber enn voksne fordi de har en mer umoden temperaturregulering. Når et barn har feber, betyr det generelle inntrykket av barnet (allmenntilstanden) mer enn hvor høy feberen er.

Feber bør fortrinnsvis måles i endetarmen (rektalt) da alle andre mål blir for upresise.

Det er viktig å være klar over at feber er en nyttig og nødvendig reaksjon når kroppen utsettes for en infeksjonssykdom. Når kroppstemperaturen øker, blir immunapparatet stimulert til økt innsats for å bekjempe virus og bakterier. Det ser ut til at en kroppstemperatur i området 38-40 grader er ideelt i denne sammenhengen. Å behandle feber fører ikke til kortere sykdomsvarighet, men det kan lindre plagene hos den syke.

Hva gjør du ved feber?

Barn med feber må stelles godt med. Forsøk å unngå overoppheting av barnet ved å bruke lette og luftige klær innendørs. Det er ingen grunn til å pakke på barnet mer klær når det har feber. Romtemperaturen kan også senkes noe, men unngå trekk.

Ved feber har man økt væsketap. Barn er følsomme for væskeunderskudd, og de kan fort bli slappe og utilpasse ved væskemangel. Det er derfor viktig å drikke rikelig, gjerne vann. Ved underskudd av væske går det lang tid mellom hver vannlatning, og urinen blir mørk. Overskuddsvæske kvitter kroppen seg lett med!

Virusinfeksjoner med feber kan ofte medføre muskelverk, hodepine, halssmerter o.l. Dersom barnet er mye plaget, kan man gi febernedsettende medisiner, og disse virker også smertestillende. For feberens skyld er det imidlertid ikke nødvendig med febernedsettende medisiner før temperaturen er over 40°C.
Dersom man gir febernedsettende medisiner til barn med virusinfeksjoner, anbefales preparater som inneholder paracetamol som førstevalg. Alternativ er ibuprofen, men det er forbundet med mer bivirkninger. Ikke bruk preparater som inneholder acetylsalisylsyre (mulighet for farlig bivirkning). Ved vannkopper frarådes også bruk av ibuprofen på grunn av økt fare for hudinfeksjoner. 

Lege bør kontaktes ved høy feber og mistanke om alvorlig sykdom. Det samme gjelder dersom den syke har høy feber som har vart i mer enn 3 døgn. Sløvhet eller apati og manglende inntak av væske er tegn på at man bør søke lege. Dersom barnet gir god kontakt og tar til seg drikke, er det trygt å følge situasjonen hjemme.

Barnehage

Barns normale temperatur kan variere. Temperatur over 37,5°C om morgenen og 38°C om kvelden anses å være forhøyet temperatur. Barn med feber bør først og fremst av hensyn til seg selv, holdes hjemme til det har vært uten feber i ett døgn. I noen sammenhenger bør barnet være hjemme for å forebygge smitte av de andre barna i barnehagen.

Vil du vite mer?