Informasjon

Den fjerde barnesykdom

Den fjerde barnesykdom rammer så godt som alle barn og er ufarlig. Det er en mild virussykdom (herpesvirus) som gir feber og utslett i småbarnsalderen.

Hva er den fjerde barnesykdom?

Dette er en mild og ufarlig virussykdom som gir feber og utslett hos små barn. Den kalles også tredjedagsutslett. Legene omtaler sykdommen som exanthema subitum eller roseola. Tiden fra barnet smittes til sykdommen bryter ut, inkubasjonstiden, er på 5-15 dager.

Den fjerde barnesykdom er en svært vanlig tilstand som rammer så godt som alle barn. De fleste smittes i løpet av de 2-3 første leveårene, og aller hyppigst mot slutten av det første leveåret. Sykdommen kan oppstå når som helst på året.

Sykdommen kalles gjerne fjerde barnesykdom fordi den inngår i en gruppe barnesykdommer som i tidligere tider var vanlige og der utslettene lignet hverandre. De andre fire barnesykdommene er meslinger, røde hunder, skarlagensfeber og den femte barnesykdom.

Årsak

Den fjerde barnesykdommen skyldes et herpesvirus - vanligvis humant herpesvirus 6 (HHV6), noen ganger HHV7. Disse virusene er i slekt med, men forskjellige fra de virusene som forårsaker forkjølelsessår og herpesinfeksjoner på kjønnsorganene.

Som andre virussykdommer som forkjølelse, sprer den fjerde barnesykdommen seg fra person til person gjennom dråpesmitte fra luftveiene til en infisert person eller via spytt - f.eks. hvis to barn bruker samme kopp. Sykdommen er smittsom selv om det ikke foreligger utslett, eller før utslettet kommer. Den fjerde barnesykdommen opptrer sjelden som epidemiske utbrudd.

Symptomer

Den fjerde barnesykdom er helt ufarlig. Sykdommen starter gjerne med feber over noen dager og etterfølges så av et utslett. Noen barn utvikler et svært mildt utslett og viser egentlig ingen tegn på sykdom. Andre barn kan ha et tydeligere sykdomsbilde.

Barnet får som regel plutselig høy feber, 39-40 grader. Feberen vedvarer 3-7 dager. Ofte er barna lite sykdomsplaget bortsett fra at de kan være noe preget av den høye temperaturen, noen kan også ha sår hals og rennende nese. Kjertlene på halsen kan hovne opp. Når feberen går tilbake etter 3-7 dager, oppstår et svakt rødfarget og småprikket utslett på overkroppen, tydeligst på bryst og rygg. Det kan senere spre seg til halsen og armene. I noen tilfeller kan det også spre seg til bena og ansiktet. Utslettet kan være så svakt at det er vanskelig å oppdage. I løpet av timer til noen dager vil utslettet gradvis blekne og bli borte.

Unntaksvis kan den høye temperaturen føre til feberkramper hos barn som er disponerte for det, men feberkramper er ikke mer vanlig ved denne tilstanden enn ved andre sykdommer som gir feber.

Behandling

Sykdommen trenger ingen behandling. Febernedsettende medikament, f.eks. paracetamol eller ibuprofen, kan benyttes dersom temperaturen medfører plager. Generelt anbefales, som ved alle andre virusinfeksjoner, at dere unngår at barnet fryser eller på andre måter utsettes for ekstra belastninger så lenge allmenntilstanden er noe svekket under pågående sykdom.

Ta kontakt med lege dersom feberen varer lengre enn en uke, eller utslettet varer lengre enn tre dager.

Forløp

Barn smittes antagelig oftest fra voksne som bærer viruset med seg uten å være syke. Smittefaren er liten og nesten alle større barn og voksne har hatt sykdommen og er immune mot ny smitte. De fleste barn er friske innen en uke etter at feberen startet. Komplikasjoner forekommer nesten ikke.

Barnehage/dagmamma

Barnet kan gå i barnehage selv om det har utslett. Dersom barnet har feber over 38 grader eller er i dårlig form, bør det holde seg hjemme noen dager.

Vil du vite mer?