Informasjon

Forkjølelsessår - herpes simplex virusinfeksjon

Forkjølelsessår - herpes simplex hudinfeksjon (HSV) er en virusinfeksjon i munnen og på leppene. Forkjølelsessår kan være kløende eller smertefullt, men det leger seg selv.

Hva er herpes simplex hudinfeksjon?

Herpes simplex hudinfeksjon (HSV) er en virusinfeksjon i hud og på slimhinner som arter seg som små blærer på rød bakgrunn. Lidelsen er kløende eller smertefull, men den leger seg selv. Den vender imidlertid ofte tilbake. To hovedtyper herpesinfeksjoner er leppeherpes (forkjølelsessår) og herpes på kjønnsorganene (genital herpes). Utbrudd av herpes simplex kan imidlertid forekomme på huden også andre steder. I denne artikkelen omtales først og fremst forkjølelsessår.

Herpes simplex virus infeksjoner forårsakes av to forskjellige virus, HSV-1 og HSV-2. Ved forkjølelsessår foreligger HSV-1 i 90 prosent av tilfellene. Ved herpesvirus på kjønnsorganene har 90 prosent HSV-2.

I den voksne befolkningen har 70-90 prosent antistoffer mot HSV-1, noe som forteller at de fleste av oss har hatt herpesinfeksjon uten å vite om det.

Neste side