Informasjon

Forkjølelsessår - herpes simplex virusinfeksjon

Forkjølelsessår - herpes simplex hudinfeksjon (HSV) er en virusinfeksjon i munnen og på leppene. Forkjølelsessår kan være kløende og smertefullt, men det leger seg selv.

Hva er forkjølelsessår?

Herpes simplex hudinfeksjon (HSV) er en virusinfeksjon i hud og på slimhinner som arter seg som små blærer på rød bakgrunn. Hyppigst forekommer tilstanden som forkjølelsessår på leppen. Lidelsen er kløende og eventuelt smertefull, men den leger seg selv. Infeksjonen kommer imidlertid ofte tilbake.

Utbrudd av herpes simplex kan imidlertid forekomme på huden også andre steder. Herpes simplex hudinfeksjon må ikke forveksles med herpes på kjønnsorganene (genital herpes), selv om årsaken i begge tilfeller skyldes et herpesvirus. 

Herpes simplex virus infeksjoner forårsakes av to forskjellige virus, HSV-1 og HSV-2. Ved forkjølelsessår foreligger HSV-1 i 90 prosent av tilfellene. Ved herpesvirus på kjønnsorganene har 90 prosent HSV-2. I denne artikkelen omtales først og fremst forkjølelsessår.

I den voksne befolkningen har 70-90 prosent antistoffer mot HSV-1, noe som forteller at de fleste av oss har hatt herpesinfeksjon uten å vite om det.

Forkjølelsessår

Ved leppeherpes eller forkjølelsessår opptrer den første infeksjonen ofte i ett til fem års alderen. Tilstanden ved denne første infeksjonen er symptomfri hos de aller fleste barn, men den kan i noen tilfeller gi uttalte plager:

  • Det opptrer væskefylte blærer i alle områder av munnhule og svelg. Tannkjøttet er alltid rammet. Ofte mangler det sår på leppene.
  • På slimhinnen omdannes blærene til ømme sår, mens de på huden omdannes til skorper.
  • Det kan være feber, hovne lymfeknuter, lokal smerte, hodepine, generell smerte og sykdomsfølelse.
  • De barna som blir syke av første herpesinfeksjon, har ofte store spiseproblemer.
Animasjon av herpes

Etter den primære munnhuleinfeksjonen forblir HSV i en hvilende tilstand i nerver i ansiktsområdet (i trigeminusganglion). Senere i livet kommer infeksjonen tilbake som leppeherpes som starter med en kløende, prikkende eller sviende fornemmelse og ender med utvikling av små blærer på leppen etter få timer.

  • Blærene omdannes etter hvert til sår og senere skorper som avstøtes etter åtte til ti dager.
  • Man antar at virusutskillelsen er over når alle blærene er belagt med skorper.
  • Noen har lette nervesmerter og allmenn sykdomsfølelse under utbruddene.
  • Cirka 40 prosent får tilbakevendende infeksjoner, i gjennomsnitt to ganger hvert år, med avtagende hyppighet med tiden.

Årsaker

Herpes simplex virusinfeksjoner i ansiktet eller på leppene forårsakes som nevnt av de to virusene HSV-1 (90 prosent) og HSV-2. HSV smitter ved kontakt. Etter at du har hatt primærinfeksjonen, kan ulike belastninger på huden aktivere viruset og utløse nye utbrudd. De vanligste triggerne for utbrudd er ultrafiolett lys (sol), varme eller kulde, skader, stress, menstruasjon eller svekkelse av immunforsvaret ved for eksempel forkjølelse. I slike tilfeller fraktes viruset med nervesystemet ut til huden, der det gir opphav til ny infeksjon. Eksemhud er også utsatt for reaktivering av herpesutbrudd.

Diagnostikk

Førstegangsinfeksjonen er symptomfri hos 90 prosent ved HSV-1 og hos 75 prosent ved HSV-2. Ved symptomer på primærinfeksjon opptrer disse tre til syv dager eller mer etter smitte, og det er først og fremst små barn som rammes.

Ved senere utbrudd er sykehistorien og selve hudinfeksjonen typisk, og det kreves ikke ytterligere undersøkelser for å bekrefte diagnosen.

Behandling

De fleste opplever at tilstanden går tilbake av seg selv i løpet av syv til ti dager. Aktiv behandling er kun unntaksvis aktuelt. Det viktigste forebyggende tiltaket er å beskytte leppene mot intenst sollys. Utsettes du for sterk sol, bør du bruke leppepomade med høy solfaktor og unngå solforbrenning.

Forskning har ikke vist noen imponerende effekt av legemidler ved leppeherpes. Det finnes imidlertid virushemmende kremer som er reseptfrie, Antix® (aciclovir) og Vectavir® (penciklovir). Best virkning oppnås dersom du kan starte den lokale behandlingen i forvarselfasen, men preparatene kan også ha effekt om det startes senere. Studier har vist at slik behandling kan redusere tilhelingstiden med inntil én dag og ubehaget reduseres litt.

Tablettbehandling med aciklovir (Aciklovir®, Zovirax®) eller valacyklovir (Valtrex®) har på samme måte kun en beskjeden effekt dersom behandlingen startes i forvarselfasen. Derfor begrenses slik behandling til alvorlige tilfeller, hos personer med immunsvikt og til de sjeldne tilfellene der gravide får førstegangsinfeksjon. Tablettbehandling bør forordnes og følges opp av spesialist. Tilbakefall av leppeherpes under graviditet behøver ikke behandling.

Antiseptisk salve (bakteriehemmende) som Pyrisept kan brukes for å unngå en tilleggsinfeksjon. Kaliumpermanganatbad, som virker bakteriedrepende og uttørrende, kan brukes ved herpes i eksem. Ved kraftige utbrudd i eksem, kan det også være aktuelt med tablettbehandling.

Forebyggende behandling med antivirale tabletter kan være til hjelp hos pasienter som opplever hyppige tilbakefall og som forventer utbrudd når de utsettes for en kjent trigger, eller de opplever andre komplikasjoner.

Dersom et barn får herpesinfeksjon, forligger det ved diagnosetidspunktet lite smittefare til andre barn, og barnet kan fortsette å gå i barnehagen dersom han/hun er feberfri og i god allmenntilstand.

Prognose

Komplikasjoner i form av infeksjoner med bakterier som stafylokokker eller streptokokker forekommer. Dette gir brennkopper - små væskende knuter som etter hvert blir skorpebelagte.

I sjeldne tilfeller kan man få såkalt erythema multiforme som er en allergisk reaksjon som kan oppstå ca 10-14 dager etter herpesutbruddet. Dette ses som tallrike, mørkerøde flekker på hender, føtter, armer og bein.

Vil du vite mer?