Informasjon

Herpes simplex-infeksjon i munnen

Herpesvirus finnes i mange utgaver. Herpes simplex virus type 1 er imidlertid av den snille typen. Det kan forårsake en akutt, ufarlig infeksjon i munnen til småbarn.

Hva er herpes simplex-infeksjon?

Det finnes flere typer herpesvirus, og de kan forårsake ulike typer sykdom. Herpes simplex virus type 1 er av den snille typen og forårsaker normalt sett ingen alvorlig sykdom. Oftest gir dette viruset en hudinfeksjon karakterisert ved en gruppering av et småblemmet utslett. Herpes simplex-viruset kan også forårsake infeksjon i munnhulen. Det skilles mellom en akutt, litt hissig form og en mildere form som kan komme tilbake flere ganger.

Den akutte infeksjonen - førstegangsinfeksjonen - forløper i de fleste tilfeller (80-85%) uten særlige symptomer, slik at man ikke er klar over at man har hatt infeksjon. Men hos 10-15% er det klare symptomer og tegn, på fagspråket kalles et slikt utbrudd en akutt herpetisk gingivostomatitt. Det betyr at små blemmer kan komme på tannkjøttet (gingiva) og innsiden av kinn (stoma betyr munn), men også på tungen, leppene og noen ganger på huden rundt munnen.

Akutt herpetisk gingivostomatitt ses hovedsakelig hos barn i alderen 6 mnd til 5 år, men muligens også blant yngre voksne

Tilbakefall

Når du har hatt en episode med herpesinfeksjon - førstegangsinfeksjon eller primærinfeksjon, vil viruset forbli i kroppen. Det befinner seg "sovende" i nerveceller som i dette tilfellet forsyner leppene og munnhulen (trigeminusnerven). Tilstanden kan senere blusse opp igjen, som regel i en mildere utgave, og utløsende faktorer er gjerne feber, stress, skade, sollys, kulde og menstruasjon.

Infeksjonen sprer seg ved direkte kontakt med huden eller slimhinnene til en person som har infeksjonen. Inkubasjonstiden er 2-6 dager, men den kan i noen tilfeller være to uker.

Forløp

Ved den akutte formen klager det syke barnet over ømhet/smerter i munnen, det vil ikke spise, er allment utilpass, kan ha feber og lymfeknuter på halsen er forstørret og ømme. Tilstanden går over av seg selv på 7-14 dager, men virusutskillelsen i spyttet kan fortsette i ytterligere 3 uker.

Ved den tilbakevendende formen er det som regel få eller ingen plager fra munnhulen, derimot fører den til gjentatte sår på leppen, "forkjølelsessår" - herpes labialis. I de få tilfellene da utbruddet kommer i munnhulen, er den oftest lokalisert baktil i ganen.

Diagnostikk

Diagnosen stilles på grunnlag av det typiske sykdomsforløpet og utslettets småblemmete utseende. Utslettet finnes på slimhinnene i munnhulen, i tannkjøttet, på leppene og på tungen. Imidlertid kan det by på problemer å stille en eksakt diagnosen fordi pasienter med denne formen for herpesinfeksjon ofte først tar kontakt med lege når det typiske småblemme-stadiet er over. Tilstanden kan da være vanskelig å skille fra after.

Behandling

Tilstanden går i de aller fleste tilfeller over av seg selv, og det behøves sjelden behandling. Det er imidlertid mulig å behandle den akutte infeksjonen med et antivirusmiddel (aciclovir), men ofte ses pasienten så sent i forløpet at det gir ingen mening å behandle med et slikt middel.

Ved førstegangsutbrudd i munn, kan barn få såpass store smerter at det er vanskelig å få i seg nok næring. Man kan da bruke smertestillende medisiner (ev. som stikkpiller) som paracetamol eller ibuprofen. Det kan også hjelpe å tilby litt is.

Tilbakevendende herpes i munnhulen er sjelden eller aldri behandlingskrevende.

Vil du vite mer?

  • Oral herpes simplex-infeksjon - for helsepersonell