Informasjon

Herpes simplex-infeksjon i munnen

Herpesvirus finnes i mange utgaver. Herpes simplex virus type 1 er utbredt, og  kan forårsake en akutt, ufarlig infeksjon i munnen til småbarn.

Hva er herpes simplex-infeksjon?

Det finnes flere typer herpesvirus, og de kan forårsake ulike sykdommer. Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) gir ofte en mild sykdom hos barn. I løpet av barndommen har 50-80% av alle barn fått HSV-1-smitte, men en stor andel har ingen symptomer. De som får symptomer får oftest en akutt infeksjon i munnhulen. Det danner seg da små blemmer på tannkjøttet og innsiden av kinn, men også på tungen, leppene og noen ganger på huden rundt munnen. Blemmene brister etter kort tid, og det dannes sår med en tynn skorpe. Ofte har barna da samtidig feber og hvone lymfekjertler. Utslettet i munnen kan være smertefullt, og går utover matlysten. 

En slik akutt munnhulebetennelse på grunn av HSV-1 ses hyppigst hos barn i alderen 6 mnd til 5 år, men muligens også blant yngre voksne. 

Tilbakefall

Når du har hatt en episode med herpesinfeksjon - førstegangsinfeksjon eller primærinfeksjon, vil viruset forbli i kroppen. Det befinner seg "sovende" i nerveceller, i dette tilfellet i et nervesenter som sender nervetråder til leppene og munnhulen. Tilstanden kan senere blusse opp igjen, som regel i en mildere utgave, og utløsende faktorer er gjerne feber, stress, skade, sollys, kulde og menstruasjon.

Infeksjonen kan spres ved direkte kontakt med hud eller slimhinner til en person som har infeksjonen. Inkubasjonstiden er 2-6 dager, noen ganger helt opp til 14 dager. 

Forløp

Ved den akutte formen klager det syke barnet over ømhet/smerter i munnen, det vil ikke spise, er allment utilpass, kan ha feber og lymfeknuter på halsen er forstørret og ømme. Tilstanden går over av seg selv på 7-14 dager, men virusutskillelsen i spyttet kan fortsette i ytterligere 3 uker.

Ved den tilbakevendende formen er det som regel få eller ingen plager fra munnhulen, derimot kan viruset bryte ut som gjentatte sår på leppen, "forkjølelsessår" - også kalt herpes labialis. I de få tilfellene da utbruddet kommer tilbake i munnhulen, er den oftest lokalisert baktil i ganen.

Diagnostikk

Diagnosen stilles på grunnlag av det typiske sykdomsforløpet og utslettets småblemmete utseende. Det første utbruddet ses på slimhinnene i munnhulen, i tannkjøttet, på leppene og på tungen. Dersom pasienten først undersøkes etter at blemmene er omdannet til sår og skorper, kan det være vanskelig å skille dette fra after.

Herpes på leppene har et så typisk utseende at diagnosen vanligvis er enkel å stille kun ut fra utseendet. 

Behandling

Tilstanden går i de aller fleste tilfeller over av seg selv, og det behøves sjelden behandling. Det er imidlertid mulig å behandle den akutte infeksjonen med et antivirusmiddel (aciclovir), men ofte ses pasienten så sent i forløpet at behandling ikke hjelper. 

Ved førstegangsutbrudd i munn, kan barn få såpass store smerter at det er vanskelig å få i seg nok næring. Man kan da bruke smertestillende medisiner (ev. som stikkpiller) som paracetamol eller ibuprofen. Det kan også hjelpe å tilby litt is.

Tilbakevendende herpes i munnhulen er sjelden eller aldri behandlingskrevende. Tilbakevendende herpes på leppene kan lindres med anti-virusmiddel. 

Vil du vite mer?