Informasjon

Hjernehinnebetennelse og hjernebetennelse

Hjernehinnebetennelse er en infeksjon av hinnene rundt hjernen og ryggmargen, mens hjernebetennelse er en infeksjon i selve hjernevevet. Hjernehinnebetennelse er en akutt sykdom som i de fleste tilfeller utvikler seg raskt.

Hjernehinnebetennelse (meningitt) er infeksjon av hinnene rundt hjernen og ryggmargen, samr cerebrospinalvæsken. Infeksjonen kan gripe over på selve hjernen (meningoencefalitt), og den kan også ramme nervene som springer ut fra hjerne og ryggmarg. Encefalitt er en infeksjon i selve hjernevevet.

Hjernehinnebetennelse forårsaket av meningokokkbakterien (Neisseria meningitidis) kalles smittsom hjernehinnebetennelse. Pneumokokker er hyppigste årsak til meningitt i alle aldersgrupper, med unntak av de aller yngste barna.

Hjernehinnebetennelse og hjernebetennelse er således to sykdommer som ligner.

Hjernehinnebetennelse (meningitt)

Vanlige tegn på meningitt er høy feber, medtatt allmenntilstand, omtåket bevissthet, hodepine, nakke- og ryggstivhet, kvalme, brekninger, lysskyhet og kramper.

Ved hjernehinnebetennelse forårsaket av meningokokkbakterien vil den syke ha høy feber, frostanfall, avtakende bevissthet, tegn til sjokkutvikling (kald, blek, klam) og det kan oppstå blødninger i huden (utslett som ikke forsvinner når man presser et glass mot huden).

Barn under 2 år har færre typiske symptomer og funn. De har ofte redusert bevissthet, uttalt slapphet, irritabilitet, brekninger og eventuelt også hudblødninger.

Antallet meningokokkinfeksjoner har vært fallende i Norge. I perioden 1975-87 var det 250-350 tilfeller årlig. 1987-1997 var det ca 100-150 tilfeller per år. I perioden 2005-2011 ble det meldt 30-44 tilfeller årlig. Det var 24 tilfeller i 2012, 27 tilfeller i 2013 og 17 tilfeller i 2014. Barn og unge rammes hyppigst. 1/3 av de som rammes, er under 5 år, 1/3 er tenåringer, mens bare 1/5 er over 25 år.

Andre bakterier enn meningokokker som årsak til hjernehinnebetennelse utgjør under 100 tilfeller hvert år.

hjernehinnebetennelse
Neste side