Informasjon

Hjernehinne- og hjernebetennelse

Årsaker

Bakteriene pneumokokker og meningokokker er ansvarlige for 80 prosent av alle tilfeller med alvorlig hjernehinnebetennelse, de resterende 20 prosent skyldes andre bakterietyper. Det finnes flere undergrupper av meningokokker, hvorav 6 grupper er kjent for å kunne gi alvorlig sykdom: gruppene A, B, C, W, X og Y. Ca. 10 prosent av befolkningen er funnet å være friske bærere av meningokokker i halsen.

Serogruppe A har tidligere gitt regelmessige epidemier i mange lavinntektsland. I Europa og Nord-Amerika dominerer serogruppe B, men på 1980- og 1990 tallet så man en økning av serogruppe C i mange europeiske land som resulterte i at meningokokkvaksine mot serogruppe C ble introdusert i vaksinasjonsprogrammene i mange land, bl.a. Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Island. De siste årene har det vært en økning av serogruppe Y i enkelte nordeuropeiske land, bl.a. i Norge. Siden 2009 har man i Storbritannia sett en stadig økning hos alle aldersgrupper av serogruppe W-tilfeller.

De første vaksinene ble tilgjengelige i Norge i 2010.

Forekomsten av meningokokksykdom i Norge har blitt betydelig redusert de senere årene. Nedgangen har særlig vært tydelig for serogruppe B meningokokksykdom samtidig som det er observert en økning av serogruppe Y og C.

Hjernebetennelse (encefalitt) forårsakes som regel av virus, særlig herpes simplex-virus kan i sjeldne tilfeller føre til hjernebetennelse.

Forrige side Neste side