Informasjon

Hjernehinne- og hjernebetennelse

Temaside om Korona

Hjernehinnebetennelse, årsaker

Bakteriene pneumokokker og meningokokker er ansvarlig for 80 prosent av alle tilfeller med alvorlig hjernehinnebetennelse, de resterende 20% skyldes andre bakterietyper. Det finnes flere undergrupper av meningokokker, hvorav 6 grupper er kjent for å kunne gi alvorlig sykdom: gruppene A, B, C, W, X og Y. Ca. 10 % av befolkningen er funnet å være friske bærere av meningokokker i halsen.

Serogruppe A har tidligere gitt regelmessige epidemier i mange lavinntektsland. I Europa og Nord-Amerika dominerer serogruppe B, men på 1980- og 1990 tallet så man en økning av serogruppe C i mange europeiske land som resulterte i at meningokokkvaksine mot serogruppe C ble introdusert i vaksinasjonsprogrammene i mange land, bl.a. Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Island. De siste årene har det vært en økning av serogruppe Y i enkelte nordeuropeiske land, bl.a. i Norge. Siden 2009 har man i Storbritannia sett en stadig øking hos alle aldersgrupper av serogruppe W-tilfeller.

Forekomsten av meningokokksykdom i Norge har blitt betydelig redusert i Norge de senere årene. Nedgangen har særlig vært tydelig for serogruppe B meningokokksykdom samtidig som det er observert en økning av serogruppe Y og C.

Hjernebetennelse (encefalitt) forårsakes som regel av virus, særlig herpes simplex-virus kan i sjeldne tilfeller føre til hjernebetennelse.

Forrige side Neste side