Informasjon

Hjernehinne- og hjernebetennelse

Temaside om Korona

Hjernehinnebetennelse, diagnosen

Ved febersykdommer, spesielt ved høy feber og medtatt allmenntilstand, leter legene alltid etter tegn som kan gi mistanke om hjernehinnebetennelse. Dersom det er grunn til å mistenke at det foreligger hjernehinnebetennelse, blir pasienten innlagt i sykehus umiddelbart som øyeblikkelig hjelp.

Hudblødninger ved meningokokkmeningitt.
Hudblødninger ved meningokokkmeningitt.

Diagnosen stilles på bakgrunn av sykehistorien, typiske symptomer og funn: Høy feber, utslett som ikke lar seg trykke bort, nakkestivhet, eventuelt nedsatt bevissthet. Typisk for hjernehinnebetennelse er en rask utvikling med forverring av tilstanden over kort tid - i løpet av minutter til timer.

Ved mistanke om hjernehinnebetennelse skal vedkommende innlegges i sykehus for undersøkelser og behandling. Det foretas da undersøkelse av spinalvæsken - det vil si væsken som befinner seg rundt ryggmargen - og blod. Funn av hvite blodceller og bakterier eller virus i spinalvæsken bekrefter diagnosen.

Forrige side Neste side