Informasjon

Hjernehinne- og hjernebetennelse

Bærerskap

Mennesket er eneste reservoar for meningokokkbakterien, og meningokokker er en vanlig del av normalfloraen hos mennesker. Hyppigst bæres meningokokker i mandlene og svelget. Meningokokker har liten evne til å overleve i miljøet fordi de tåler tørking i liten grad. Kun et fåtall bærere utvikler meningokokksykdom.

Høyest forekomst av bærere med meningokokker er hos personer mellom 15 og 25 år. I befolkningen generelt er det cirka 10 prosent som er friske bærere.

Forekomsten av friske bærere av meningokokker varierer betydelig med kjønn, alder, andelen bærere i nærmiljøet og eksponering for visse risikofaktorer som røyking, kyssing, deling av flasker, tett omgang med mange mennesker over lengre tid.

Forrige side Neste side