Informasjon

Hjernehinne- og hjernebetennelse

Vaksinasjon

Det finnes fire ulike meningokokkvaksiner på det norske markedet. To av dem beskytter mot meningokokkinfeksjon av henholdsvis serogruppe C og serogruppe A, C, W og Y. To proteinvaksiner mot serogruppe B er også godkjent i Norge. Vaksine mot meningokk C er ikke lenger tilgjengelig.

Meningokokkvaksine inngår ikke i det generelle vaksinasjonsprogrammet i Norge. Ungdom i alderen 16–19 år har noe høyere risiko for smitte sammenliknet med resten av befolkningen. Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16–19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom. Det gjelder særlig under russefeiringen, men det kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir og lignende. Anbefalingen gjelder også yngre og eldre ungdommer som deltar i tilsvarende aktiviteter.

Forrige side Neste side