Informasjon

Hjernehinne- og hjernebetennelse

Prognose

Hjernehinnebetennelse er en akutt sykdom som i de fleste tilfeller utvikler seg raskt. Uten riktig behandling kan en alvorlig bakteriell meningitt medføre død i løpet av 24 timer. Vi regner at dødeligheten ved hjernehinnebetennelse forårsaket av bakterier varierer fra 2 til 10 prosent. Infeksjon forårsaket av virus har derimot bedre prognose.

En gjennomgått alvorlig hjernehinnebetennelse kan på sikt føre til svekket hørsel eller andre tegn til forstyrret hjernefunksjon. Faren er størst for komplikasjoner ved sykdom i første leveår, hvor en regner at 20-30 prosent får påvisbare langtidsskader.

Lette hjernebetennelser (encefalitter) gir som regel ingen bestående skade. Alvorlige encefalitter kan derimot medføre forandringer som epilepsi og personlighetsforandringer.

Forrige side Neste side