Informasjon, tilstand

Kikhoste

Kikhoste regnes som en av de mest smittsomme barnesykdommene. Vaksine mot kikhoste inngår i barnevaksinasjonsprogrammet fra 3 måneders alder. Særlig forekomsten blant ungdom og voksne har økt siden 2000-tallet.

Hva er kikhoste?

Astma hos barn

Kikhoste er en smittsom sykdom som forårsakes av bakterien Bordetella pertussis, og som kan opptre i epidemier. Bakterien fester seg vanligvis i slimhinnen i svelget og lungene. Den utløser lokal skade av slimhinneoverflaten, og den produserer et giftstoff (toksin) som også medfører irritasjon i slimhinnene.

De aller fleste barn vaksineres mot kikhoste med tre doser første leveår. Som følge av vaksineringen er kikhoste etter hvert blitt mye sjeldnere enn tidligere. Men fra 1997 har det vært en økning av forekomsten med 3.000-4.000 meldte tilfeller årlig. Man antar at dette skyldes en ny og tryggere vaksine, men som det viser seg har kortere varighet. Sykdommen forekommer i alle aldersgrupper, men økningen har vært størst blandt tenåringer og voksne. Som følge av dette tilbys nå også vaksinen i 2. og 10. skoleår. Voksne tåler bedre å bli syk med kikhoste, men anbefales oppfriskningsvaksine hvert tiende år dersom man ønsker den ekstra beskyttelsen (f.eks tilhører en ekstra utsatt gruppe). 

Blant småbarn er det som regel de som ikke er vaksinert som får sykdommen. Vaksinen gir imidlertid ikke full beskyttelse. Har du vært utsatt for smitte, er det derfor mulig å utvikle sykdommen også om du er vaksinert. Som regel får de som er vaksinert en mildere form som kan være vanskelig å kjenne igjen.

Neste side