Informasjon, tilstand

Kikhoste

Smittefare

Kikhoste regnes som en av de aller mest smittsomme bakteriesykdommene. Smittefaren er størst i begynnelsen av sykdommen, og dersom sykdommen ikke behandles, vil den kunne smitte i opp mot 3 uker. Smitte innen familien er mest vanlig, og alle aldersgrupper kan smittes. Tiden det tar fra smitte til sykdommen bryter ut, inkubasjonstiden, varierer mellom 7-10 dager.

Kikhoste rammer først og fremst to grupper barn. Den første gruppen består av uvaksinerte spedbarn eller spedbarn som kun har fått én vaksinedose. Den andre gruppen er barn over ti år med avtagende beskyttelse av vaksinen.

Barnehage/dagmamma

Barna kan vanligvis gå i barnehage 5 dager etter at behandling med antibiotika er startet dersom allmenntilstanden ellers tillater det. Sent i forløpet, det vil si mer enn 3 uker etter at symptomene startet, er smittefaren så liten at man kan gå i barnehage/skole selv om man fortsatt har symptomer.

Forrige side Neste side