Informasjon, tilstand

Kikhoste

Behandling

Sykdommen er mest alvorlig for spedbarn som smittes. Det er derfor ikke uvanlig at barn under 2 år blir lagt inn på sykehus. Her kan de gis oksygen, og luftveiene suges for slim.

I de fleste tilfellene vil innleggelse ikke være nødvendig, og behandlingen består da i antibiotika. Kuren varer fra 3-10 dager, avhengig av hvilket antibiotikum som velges. Dersom behandlingen ikke starter innen 3 uker etter symptomstart, er det for sent å vente effekt av antibiotika. I slike tilfeller er det ikke annet å gjøre enn å vente den tiden det tar for immunapparatet selv å bekjempe infeksjonen. Det er ingen holdepunkter for at hostedempende medisiner eller astma-medisiner hjelper mot hosten.

Dersom ikke-vaksinerte barn mindre enn 2 år utsettes for kikhostesmitte, er det aktuelt å gi antibiotika forebyggende - det vil si før symptomene bryter ut. Behandling gis da både til barnet og til øvrige husstandsmedlemmer.

Forrige side Neste side