Informasjon, tilstand

Kikhoste

Kikhoste regnes som en av de mest smittsomme barnesykdommene. Vaksine mot kikhoste inngår i barnevaksinasjonsprogrammet fra 3 måneders alder. Det er økende forekomst av kikhoste blant ungdom og voksne.

Hvordan er langtidsutsiktene?

De fleste tilfellene av kikhoste i Norge i dag er heldigvis milde, og går over uten behandling. Men hosten kan vedvare lenge, noen ganger mer enn 8 uker. Det er ikke uvanlig at sykdommen kompliseres av "ettersykdommer", som mellomørebetennelse eller lungebetennelse. I slike tilfeller vil barna få nye plager og bli sykere. Skulle dette skje, anbefales alltid å ta kontakt med lege på ny.

Tidligere antok man at immuniteten etter gjennomgått kikhoste var livslang, men nyere studier viser at etter infeksjon varer beskyttelsen i 4-20 år, etter vaksinasjon i 4-12 år.

Forrige side Neste side