Informasjon

Kusma

Kusma er en virusbetennelse i ørespyttkjertelen. De fleste blir nå vaksinert gjennom MMR-vaksinen, og kusma er derfor i dag en uvanlig tilstand. De fleste år meldes det nå om 10-40 tilfeller i året.

Temaside om Korona

Hva er kusma?

Kusma er en betennelse i spyttkjertler forårsaket av kusmavirus. Oftest er det ørespyttkjertelen (glandula parotis) som er angrepet, men også andre spyttkjertler i munnen, bukspyttkjertelen og testiklene kan være betente. Kusma kan også føre til hjernehinnebetennelse og betennelse i hjernen, men dette er ikke den alvorlige formen for hjernehinnebetennelse ("smittsom hjernehinnebetennelse"). Disse bli svært sjelden alvorlige, og etterlater som regel ingen mén.

Etter at kusmavaksine er blitt innført i barnevaksinasjonsprogrammet (MMR-vaksinen, kusma = mumps) er kusma blitt en uvanlig tilstand, men spredte utbrudd forekommer fortsatt. MMR-vaksinen består av to doser, gitt ved 15 måneders alder og ved 11-12 års alder.

Den beskyttende virkningen av kusmavaksinen avtar med tiden. Det ble tydelig demonstrert under en epidemi blant studenter i Trondheim i 2015. Mange var uvaksinerte, men det var også en del sikre sykdomstilfeller hos tidligere vaksinerte. Dette viser at vaksinen ikke gir 100% beskyttelse.

Kusma
Animasjon av kusma

Symptomer

Kusma
Kusma

Inkubasjonstiden, det vil si tiden fra smitte til symptomene melder seg, er 2-3 uker, hyppigst cirka 18 dager. Det første symptomet er gjerne uvelhet noen dager, og ofte lett feber ett døgn før pasienten merker ømhet på kinnet og smerter ved tygging, etter hvert synlig hevelse av ørespyttkjertelen (på kinnet foran øret). Symptomene starter som regel ensidig, men sprer seg ofte etter 1-3 dager til andre siden. 4 av 5 har hevelse på begge sider når de kommer til undersøkelse. Hevelsen øker i løpet av noen dager, og den kan også spre seg til spyttkjertlene under tungen og i underkjeven. Kjertelhevelsen kan vare inntil 10 dager. Hos voksne menn har betennelsen også en tendens til å spre seg til testiklene.

Sykdommen varierer i stor grad fra pasient til pasient både når det gjelder hevelse, varighet og grad av sykdom. Opptil 1/3 har sykdommen uten kjertelhevelse. Generelt blir man sykere jo eldre man er.

Behandling

Det finnes ingen effektiv behandling som dreper eller nøytraliserer kusmaviruset. Det viktigste blir derfor å lindre symptomene best mulig hvis du først har blitt syk. Smertestillende midler som paracetamol eller ibuprofen kan være nødvendig. I perioden med feber bør man hvile.

Smittefare

Vi regner med at pasienten kan smitte fra ca. 7 dager før kjertelhevelsen oppstår og ca. 7-9 dager etter at kjertelhevelsen startet, men smittespredningen er svært liten før do dager før hevelsen oppstår, og etter fem dager med hevelse. Smittsomheten er størst de siste dagene før sykdomsutbruddet. Pasienten bør holdes borte fra skole / barnehage i denne perioden, vanligvis betyr dette at barna kan gå i barnehage 5 dager etter at den første hevelsen kom.

På helseinstitusjoner og blant mennesker med redusert immunforsvar anbefales dråpesmitteregime i 10 dager etter hevelsen starter.

Dersom barnet har fått vaksine, er beskyttelsen over 90%, det vil si svært liten fare for smitte. Dersom alle de andre barna i barnehagen er vaksinert, avgjør allmenntilstanden når barnet kan gå tilbake til barnehagen.

Gravide

Kusma i svangerskapet er ikke forbundet med økt fare for medfødte misdannelser hos barnet, selv om risikoen for spontanabort er økt dersom mor får kusma i første tredjedel av svangerskapet.

Er kusma farlig?

Selv om kusmavirus fører til en ufarlig sykdom, inngår kusmavaksine i det vanlige vaksinasjonsprogrammet. Dette er fordi 15-20% av guttene som får kusma etter puberteten, får samtidig testikkelbetennelse (orchitt). Testikkelbetennelse gir smerter og hevelse i pungen, hyppigst (70-80%) kun på en side. I de tilfellene hvor begge sider er angrepet, fører dette til sterilitet hos vel 10%.

Den vanligste komplikasjonen er en godartet form for hjernehinnebetennelse: Opp mot 50% av pasientene utvikler muligens dette, men bare omlag 10% blir mye plaget. Denne tilstanden ses som regel i uken etter kjertelhevelsen. Symptomene er feber, hodepine, lysskyhet, brekninger og/eller nakkestivhet. Alle blir helt friske etter denne typen hjernehinnebetennelse.

Før man startet vaksinasjon var kusma også en årsak til ensidig døvhet.

Vil du vite mer?

  • Kusma - for helsepersonell