Informasjon, tilstand

Kyssesyke, mononukleose

Temaside om Korona

Kyssesyke, livslang bærertilstand

Etter at sykdomsepisoden med mononukleose er over (primær EBV-infeksjon), forblir viruset i kroppen i såkalte B-lymfocytter resten av livet hos de fleste voksne. Viruset er i en slags hviletilstand, og det gir kun unntaksvis opphav til ny infeksjon.

Ny infeksjon (reaktivering) er altså sjelden ved mononukleose, i motsetning til noen andre virus i herpesgruppen (eks. forkjølelsesår på leppene). Ny infeksjon ses oftest hos pasienter med immunsvikt, eller som bruker immundempende behandling, men kan også forekomme hos ellers friske personer.

Etter akutt infeksjon kan viruset skilles ut fra slimhinner i halsen i mange måneder og til og med år. Det antas derfor at også friske på denne måten kan overføre smitte. Dette kan være forklaringen på at bare et fåtall pasienter med mononukleose kan huske at de har vært i kontakt med noen med mononukleose.

Forrige side Neste side