Informasjon, tilstand

Kyssesyke, mononukleose

Temaside om Korona

Kyssesyke, diagnosen

Typisk sykdomsbilde er feber, sår hals og hovne lymfeknuter, et langtrukket forløp og påvirket allmenntilstand. Mange opplever hevelse av øyelokk. Diagnosen kan noen ganger være vanskelig å stille fordi halsplager og feber kan være lite uttalt, og graden av svekket allmenntilstand kan variere betydelig.

Ved inspeksjon i svelget kan man se store og betente halsmandler, ofte med hvitt belegg. På halsen kjennes ved vanlig undersøkelse hovne lymfeknuter. Leveren er i noen tilfeller øm og noe forstørret. Unntaksvis kan også en kraftig forstørret milt kjennes ved legeundersøkelse av magen.

Ulike laboratorieundersøkelser utføres for å få en sikker diagnose. Monospot er en såkalt hurtigtest som kan tas på legekontoret og som kan gi svar etter få minutter. Positiv test tyder på mononukleose. Men testen kan være normal dersom det er tidlig i forløpet av sykdommen. Som regel må du ha hatt sykdommen i 1 til 2 uker før denne testen slår ut. Test på streptokokkbakterier tas i noen tilfeller for å skille mellom infeksjon med streptokokkbakterier (vanlig halsbetennelse) og virussykdommen mononukleose.

Ofte blir det også sendt inn blodprøve til et sykehuslaboratorium for en mer pålitelig test av antistoffer mot mononukleose. Svaret på denne prøven vil foreligge etter noen dager. Også denne prøven kan være falskt negativ dersom prøven er tatt for tidlig i sykdomsforløpet. Blod sendes også ofte inn for analyse av leverprøver, noe som gir informasjon om i hvilken grad leveren er påvirket av infeksjonen.

Forrige side Neste side