Informasjon, tilstand

Kyssesyke, mononukleose

Temaside om Korona

Råd til idrettsutøvere

Det er stor variasjon i hvilken grad idrettsutøvere blir satt tilbake av mononukleose. Amerikanske studier tyder på at idrettsutøvere kan gjenoppta et ikke-kontakt treningsprogram så snart de er feberfrie. Idretter som utgjør en reell fare for støt mot mageregionen, bør unngås så lenge lever eller milt er forstørret.

Det er ikke holdepunkter for at moderat trening er uheldig hvis du føler deg frisk nok til det. Ved vedvarende symptomer må du begrense eller helst avstå fra trening. Det finnes ikke vitenskapelige holdepunkter for at leverprøver eller andre tester kan brukes som mål for risiko i forhold til trening.

Noen mener det bør gjøres ultralyd for å vurdere størrelsen av milten noen uker etter den akutte sykdomsfasen for å avgjøre om du kan gjenoppta treningen. De fleste ekspertene på området er enige om at det ikke er nødvendig.

Forrige side Neste side