Informasjon

Lungebetennelse hos barn

De fleste tilfeller av lungebetennelse hos barn som oppstår utenfor sykehus, skyldes en virusinfeksjon og starter som en uskyldig forkjølelse.

Hva er lungebetennelse hos barn?

Lungebetennelse er betegnelsen på en infeksjon i lungene. Infeksjonen skyldes ulike mikroorganismer som virus, bakterier, sopp og parasitter. De fleste tilfeller skyldes virusinfeksjon, og barnet blir som regel bare moderat sykt. Ved lungebetennelse som skyldes bakterier, blir barnet derimot ganske raskt syk med høy feber og hurtig pust.

Forskning viser at det i Europa og Nord-Amerika forekommer ca. 40 tilfeller med lungebetennelse per 1.000 barn per år.

Neste side