Informasjon

Lungebetennelse hos barn

De fleste tilfeller av lungebetennelse hos barn som oppstår utenfor sykehus, skyldes en virusinfeksjon og starter som en uskyldig forkjølelse.

Hva er lungebetennelse hos barn?

Lungebetennelse er betegnelsen på en infeksjon i lungene. Infeksjonen skyldes ulike mikroorganismer som virus, bakterier, sopp og parasitter. De fleste tilfeller hos barn skyldes virusinfeksjon, og barnet blir som regel bare moderat sykt. Ved lungebetennelse som skyldes bakterier, blir barnet derimot ofte raskt syk med høy feber og hurtig pust.

Forskning viser at det i Norge hos barn mellom 0-5 år forekommer mellom 30 og 40 tilfeller med lungebetennelse per 10 000 barn per år.

Neste side