Informasjon

Akutt mellomørebetennelse

Akutt mellomørebetennelse er vanlig blant småbarn. Typiske symptomer er smerter i øret i forløpet av en forkjølelse. Smertene starter ofte om natten, og forverres når barnet ligger.

Disponerende faktorer

Den viktigste faktoren er som nevnt, at det er trange forhold i mellomøret og øretrompeten. Det betyr at små barn rammes oftest. Jo yngre barnet er når det får sin første ørebetennelse, jo høyere er risikoen for nye ørebetennelser. Tilstanden forekommer hyppigere dersom foreldre eller søsken har hatt mye ørebetennelse. Barn i barnehage er mer utsatt, rett og slett fordi de utsettes for hyppigere luftveisinfeksjoner. Store mandler (tonsiller) og store falske mandler (adenoider) øker risikoen for ørebetennelser.

Det har vært diskutert hvorvidt bruk av smokk øker risikoen for ørebetennelser. En nederlandsk studie gir ingen holdepunkter for dette.

Forrige side Neste side