Informasjon

Ørebetennelse - akutt

Temaside om Korona

Diagnosen

Trommehinnen sett via øregangen.

Symptomene vil som regel være typiske, og diagnosen kan med rimelig god sikkerhet stilles på grunnlag av sykehistorien. Særlig gjelder det dersom verk renner ut av øregangen. Legetilsyn på natten til et barn med øresmerter, anses i de fleste tilfeller som unødvendig. 

Trommehinnen sett via øregangen.

Ved en vanlig undersøkelse av øret (se tegningen av trommehinnen) vil legen kunne bekrefte eller avkrefte om det foreligger en mellomørebetennelse. Unntaket er dersom voks i øregangen stenger for innsynet til trommehinnen.

Forrige side Neste side